Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017

 

 

I WYDZIAŁ LEKARSKI ( VI rok ) 2021/22

 

 

 

 

W pierwszym dniu zajęć spotykamy się
W sali seminaryjnej pok. 617 o godz. 7.30

 

 

W kolejnych dniach zajęć Studenci przychodzą na obchód z ordynatorami oddziałów,
do których zostali uprzednio przydzieleni o godz. 7.30

Szczegółowy plan znajduje się w pliku poniżej.


Plan zajęć

 


 

 

DZIENNY PLAN ZAJĘĆ W KLINICE

 

           

7.30 Obchód w oddziałach Kliniki

 

8.00 Odprawa lekarska pok. 611

(bezpośrednio po odprawie spotkanie z Kierownikiem Kliniki)

 

Zajęcia w oddziałach

(we środy „ kominek radiologiczny” w Bloku C na parterze)

 

Przerwa

 

11.00 Prezentacje Przypadków: „Case Report”

(Sala studencka -  pok. 617)
 

Szczegółowy plan Prezentacji Przypadków znajduje się w pliku poniżej.

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Kardiochirurgia (27-28.01.2022)

Zajęcia odbywają się w Klinice Kardiochirurgii Blok D - 1 piętro.
Zajęcia odbywają się we czwartki i piątki zgodnie z Planem zajęć (BLOKI) dla studentów VI roku I Wydziału Lekarskiego 2021/2022. 27-28.01.2022

 


 

Symulacje (22.02.2022)

W ciągu całego bloku w jednym dniu zajęcia ćwiczenia odbywają się w CSM od godziny 8.00 do godziny 13.30 zgodnie z Planem zajęć (BLOKI)
dla studentów VI roku I Wydziału Lekarskiego 2021/2022. 22.02.2022

 


 

Podstawy technik laparoskopowych w wykorzystaniem trenażerów „LAPARO”
W każdy wtorek od 9.00 - 11.00 - odcinek „A” sala 626 (każda podgrupa ćwiczy w
kolejnych tygodniach)

 


 

Zajęcia z podstaw intensywnej terapii chirurgicznej
Zajęcia odbywają się w OITCH czwartek w godzinach 9.00-11.00 (każda podgrupa ćwiczy w kolejnych tygodniach).

 


 

 

 

KOLOKWIUM ODBYWA SIĘ OSTATNIEGO DNIA ZAJĘĆ

 

Koordynator zajęć: Dr n. med. Mariusz Grodzicki

 

 

 

 

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego