Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017

 

 

I WYDZIAŁ LEKARSKI ( VI rok ) 2021/22

 

 

 

W pierwszym dniu zajęć spotykamy się
 

W sali seminaryjnej pok. 617 o godz. 7.30

 

W kolejnych dniach zajęć Studenci przychodzą na obchód z ordynatorami oddziałów,
do których zostali uprzednio przydzieleni o godz. 7.30

Szczegółowy plan znajduje się w pliku poniżej.

 

Plan zajęć
 

 

DZIENNY PLAN ZAJĘĆ W KLINICE

 

           

7.30 Obchód w oddziałach Kliniki

 

8.00 Odprawa lekarska pok. 611
(bezpośrednio po odprawie spotkanie z Kierownikiem Kliniki)

 

Zajęcia w oddziałach
(we środy „ kominek radiologiczny” w Bloku C na parterze)

 

Przerwa

 

11.00 Prezentacje Przypadków: „Case Report”
(Sala studencka -  pok. 617)
 

Szczegółowy plan Prezentacji Przypadków znajduje się w pliku poniżej.

Plan „Case Report”

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Kardiochirurgia

Zajęcia odbywają się w Klinice Kardiochirurgii Blok D - 1 piętro.
Zajęcia odbywają się we czwartki i piątki zgodnie z Planem zajęć (BLOKI) dla studentów VI roku I Wydziału Lekarskiego 2021/2022.

 


 

Symulacje


W ciągu całego bloku w jednym dniu zajęcia ćwiczenia odbywają się w CSM od godziny 8.00 do godziny 13.30
zgodnie z Planem zajęć (BLOKI) dla studentów VI roku I Wydziału Lekarskiego 2021/2022.

 


 

Podstawy technik laparoskopowych w wykorzystaniem trenażerów „LAPARO”

W każdy wtorek od 9.00 - 11.00 - odcinek „A” sala 626 (każda podgrupa ćwiczy w
kolejnych tygodniach)

 


 

Zajęcia z podstaw intensywnej terapii chirurgicznej

Zajęcia odbywają się w OITCH czwartek w godzinach 9.00-11.00 (każda podgrupa ćwiczy w kolejnych tygodniach).

 


 

Grupa 09 VI rok. Od 10.01.2022 do 25.02.2022

 

 

I TYDZIEŃ

10.01

Prof. M. Krawczyk

Dr n.med. M. Skalski

 

01. Ostry ból kończyny dolnej - zator

02. Owrzodzenie podudzia przewlekła niewydolność żylna

11.01

Prof. M. Krawczyk

Dr hab. O. Kornasiewicz

 

03. Uraz głowy

04. Ból brzucha – pęknięty tętniak aorty

12.01

Dr n. med.. R. Stankiewicz

Lek. M. Morawski

 

05. Rana kłuta brzucha

06. Rana kłuta klatki piersiowej

13.01

Prof. W. Patkowski

Dr n.med. M. Krasnodębski

 

07. Guz wątroby

08. Uwięźnięcie przepukliny pachwinowej

14.01

Dr n.med. I. Grzelak

Lek. M. Morawski

 

09. Krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego – żylaki przełyku

10. Krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego – owrzodzenie żołądka

Prof. M. Grąt

Lek. P. Rykowski

 

11. Guzki krwawnicze

12. Megacolon toxicum

II TYDZIEŃ

17.01

Dr n. med. R. Stankiewicz

Lek. H. Podwysocka

 

13. Niedrożność jelita cienkiego zrostowa

14. Niedrożność jelita grubego guz nowotworowy – esica

18.01

Lek. Ł. Nazarewski

Lek. P. Rykowski

 

15. Dysfagia

16. Krew w stolcu

19.01

Prof. T. Wróblewski

Dr n. med. W. Hołówko

 

17. Perforacja wrzodu żołądka

18. Stenoza odźwiernika

20.01

Dr n.med. P. Kalinowski

Dr n.med. M. Krasnodębski

 

19. Tępy uraz jamy brzusznej

20.Przewlekłe zapalenie trzustki

21.01

Dr n. med. M. Skalski

Prof. W. Patkowski

 

21. Ból brzucha – zator krezki

22. Zwężenie tętnic szyjnych

 

 

 

 

 

 

III TYDZIEŃ

24.01

Dr n.med. M. Grodzicki

Prof. M. Grąt

 

23. Ostre zapalenie trzustki

24. Rak żołądka

25.01

Prof. K. Zieniewicz

Dr n.med. M. Kotulski

 

25. Martwica przodostopia stopa cukrzycowa

26. Chromanie przestankowe.

26.01

Dr hab. O. Kornasiewicz

Dr n.med. I. Grzelak

 

27. Guz nadnercza incydentaloma

28. Insulinoma

 

 

27.01- KARDIOCHIRURGIA

 

28.01- KARDIOCHIRURGIA

 

 

 

 

IV TYDZIEŃ

21.02

Dr hab. K. Dudek

Dr n. med. M. Grodzicki

 

29. Guz w nadbrzuszu i podbrzuszu

30. Guz piersi

 

22.02- CSM-cała grupa

 

23.02

Lek. Ł. Nazarewski

Lek. J. Stypułkowski

 

31. Żółtaczka mechaniczna – rak głowy trzustki

32. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

 

24.02

Dr n. med. P. Smoter

Dr n. med. M. Kotulski

 

33. Guzki w tarczycy

34. Chory z gorączka w okresie okołooperacyjnym

 

25.02 Kolokwium końcowe:

Dr n.med. M. Kotulski

Lek. K. Kobryń

 

35. Oparzenie termiczne i oparzenie prądem elektrycznym

36. Kolka żółciowa – ropniak

 

TEST ZALICZENIOWY ZAJĘCIA NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ UCZELNI

Dr n.med. M. Grodzicki

Dr hab. K. Dudek

Lek. P. Rykowski

 

 

 

 

KOLOKWIUM ODBYWA SIĘ OSTATNIEGO DNIA ZAJĘĆ

 

 

Zaliczenie „on line” będzie dla całej grupy.

https://e-learning.wum.edu.pl/

 

 

 

 

Koordynator zajęć: Dr n. med. Mariusz Grodzicki

 

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego