Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017

 

 

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW VI ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

 

                              

 

 

W pierwszym dniu zajęć spotykamy się w sali seminaryjnej (p.617) o godzinie 8:30.

W kolejnych dniach zajęć Studenci przychodzą na obchód z ordynatorami oddziałów, do których zostali uprzednio przydzieleni o godz. 9.00

 

DZIENNY PLAN ZAJĘĆ W KLINICE

 

 

    1. Zajęcia w oddziałach

    (w środy „ kominek radiologiczny”)

 

11.00 Przerwa

 

12.00 Prezentacje Przypadków: „Case Report”

(sala studencka - według planu Prezentacji Przypadków)

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Podstawy technik laparoskopowych w wykorzystaniem trenażerów „LAPARO”-w każdy wtorek od 9.00-11.00-odcinek „A” sala 626.

 

Filmy medyczne z operacji z komentarzem asystenta we wtorki od godz.9.00-10.30.

 

Kardiochirurgia – zajęcia odbywają się w Klinice Kardiochirurgii Blok D - 1 piętro. Zajęcia odbywają się we czwartki i piątki zgodnie z Planem zajęć (BLOKI) dla studentów VI roku I Wydziału Lekarskiego 2020/2021.

 

Symulacje. W ciągu całego bloku w jednym dniu zajęcia ćwiczenia odbywają się w CSM od godziny 8.00 do godziny 13.30 zgodnie z Planem zajęć (BLOKI) dla studentów VI roku I Wydziału Lekarskiego 2020/2021.

 

Symulacje

I. Scenariusz przypadku klinicznego.

Dr hab. K. Dudek, Dr M. Skalski, Dr I. Grzelak,

II. Prezentacja: badanie per rectum, badanie piersi.

Prof. M. Grąt, Dr Krasnodębski, Dr P. Kalinowski

III. Prezentacja: szycie chirurgiczne, mycie rąk i przygotowanie pola operacyjnego

Dr hab. O. Kornasiewicz, Dr M. Grodzicki, Dr M. Kotulski, Dr Smoter

 

KOLOKWIUM ODBYWA SIĘ OSTATNIEGO DNIA ZAJĘĆ

 

Koordynator zajęć: Dr n. med. Mariusz Grodzicki

Koordynator chirurgii: Dr hab. n .med. Krzysztof Dudek

 

 

 

 

 

 

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego