Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017

 

 

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW VI ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

 

 

 

WYDZIAŁ LEKARSKI  (IV rok )  2020/21

 

 

PONOWNIE ZAJĘCIA KONTAKTOWE

 Studenci przychodzą na zajęcia według poniższego planu

 

DZIENNY RAMOWY PLAN ZAJĘĆ W KLINICE

 

9.00   SEMINARIUM z wyznaczonymi asystentami wg wcześniej ustalonego programu. „on line”

 

          Na zajęcia KONTAKTOWE w Klinice STUDENCI przychodzą na godz 11 wejściem dla Studentów

         

         11.00 ĆWICZENIA      -    Zajęcia praktyczne przy łóżku chorego, w salach zabiegowych lub bloku operacyjnym z  wyznaczonymi asystentami. Przerwa 15 min w trakcie zajęć

 

         13.00   Zakończenie zajęć  

 

W czasie odbywania zajęć obowiązują ogólne zasady sanitarne: noszenie maseczek, dezynfekcja rąk.

 

KOLOKWIUM ODBYWA SIĘ OSTATNIEGO DNIA ZAJĘĆ.

 

Zaliczenie „on line”  będzie dla całej grupy

 

Każdy student zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich ćwiczeniach i seminariach prowadzonych w Klinice. Kolokwium zaliczające odbywać się będzie w formie pisemnej- testowej ( zdalnie), w ostatnim dniu zajęć o godzinie uzgodnionej ze Starostą grupy. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i czynny udział w ćwiczeniach oraz pozytywna ocena ze sprawdzianu końcowego.

Udział studentów w dyżurach pełnionych przez Klinikę będzie ustalony w zależności od sytuacji epidemicznej

 

Informacja dla studentów grup 4, 16, 1, 2 którzy nie mieli zajęć kontaktowych:

 

Zajęcia będą realizowane od 29.03 w małych podgrupach (pół grupy studenckiej przez dwa kolejne dni od godz 11 do 13). Pod warunkiem braku innych zajęć tych studentów przed południem.

Terminy i podział na podgrupy do ustalenia przez Starostów Grup.

 

Koordynator zajęć: Dr n. med. Ireneusz Grzelak, Dr n. med. Wojciech Figiel

                              


 

 

Symulacje

I. Scenariusz przypadku klinicznego.

Dr hab. K. Dudek, Dr M. Skalski, Dr I. Grzelak,

II. Prezentacja: badanie per rectum, badanie piersi.

Prof. dr hab. M. Grąt, Dr Krasnodębski, Dr P. Kalinowski

III. Prezentacja: szycie chirurgiczne, mycie rąk i przygotowanie pola operacyjnego

Dr hab. O. Kornasiewicz, Dr M. Grodzicki, Dr M. Kotulski, Dr Smoter

 

 

 

 

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego