INFORMACJE DLA STUDENTÓW VI ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

W pierwszym dniu zajęć spotykamy się w sali seminaryjnej pok. 617 o godz. 7.30

 

W kolejnych dniach zajęć Studenci przychodzą na obchód z ordynatorami oddziałów,  
do których zostali uprzednio przydzieleni  o godz. 7.30

 

 

DZIENNY PLAN ZAJĘĆ W KLINICE

 

7.30   Obchód w oddziałach Kliniki

 

8.00   Odprawa lekarska pok. 611

             (bezpośrednio po odprawie spotkanie z Kierownikiem Kliniki)

 

8.45   Zajęcia w oddziałach

 (w środy „ kominek radiologiczny” w Bloku C na parterze)

 

9.30   PREZENTACJE. Chorych leżących w Klinice (chorych zakwalifikowanych do operacji na dzień następny)

 (studenci  przedstawiają chorych leżących na odcinkach, w których pracują)     

 

10:30  Przerwa

 

11.00  Prezentacje  Przypadków: „Case Report”

              (sala studencka - według planu  Prezentacji Przypadków)

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Kardiochirurgia – zajęcia odbywają się w Klinice Kardiochirurgii Blok D - 1 piętro. Zajęcia odbywają się we czwartki
i piątki  zgodnie z Planem  zajęć (BLOKI) dla studentów VI roku I Wydziału Lekarskiego 2017/2018.

 

Symulacje. W ciągu całego bloku w jednym dniu zajęcia ćwiczenia odbywają się w CSM od godziny 8.00 do godziny 12.30 zgodnie z  Planem  zajęć (BLOKI) dla studentów VI roku I Wydziału Lekarskiego 2017/2018.   

 

 

 

 

KOLOKWIUM ODBYWA SIĘ  OSTATNIEGO DNIA ZAJĘĆ

 

Koordynator zajęć: dr n. med. Piotr Remiszewski   

Koordynator chirurgii: dr hab. n .med. Krzysztof Dudek

                               

 

 

Zajęcia fakultatywne  – informacja dr n. med. Piotr Smoter

 

 

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017