Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017

 

I WYDZIAŁ LEKARSKI ( VI rok ) 2021/22

 

W pierwszym dniu zajęć spotykamy się W sali seminaryjnej pok. 617 o godz. 7.30

 

W kolejnych dniach zajęć Studenci przychodzą na obchód z ordynatorami oddziałów, do których zostali uprzednio przydzieleni o godz. 7.30

 

DZIENNY PLAN ZAJĘĆ W KLINICE

 

7.30 Obchód w oddziałach Kliniki

 

8.00 Odprawa lekarska pok. 611

(bezpośrednio po odprawie spotkanie z Kierownikiem Kliniki)

 

Zajęcia w oddziałach

(we środy „ kominek radiologiczny” w Bloku C na parterze)

 

Przerwa

 

11.00 Prezentacje Przypadków: „Case Report”

(sala studencka - według planu Prezentacji Przypadków)

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Kardiochirurgia – zajęcia odbywają się w Klinice Kardiochirurgii Blok D - 1 piętro. Zajęcia odbywają się we czwartki i piątki zgodnie z Planem zajęć (BLOKI) dla studentów VI roku I Wydziału Lekarskiego 2021/2022. 14-15.10.2021

 

Symulacje. W ciągu całego bloku w jednym dniu zajęcia ćwiczenia odbywają się w CSM od godziny 8.00 do godziny 13.30 zgodnie z Planem zajęć (BLOKI) dla studentów VI roku I Wydziału Lekarskiego 2021/2022. 19.10.21

 

Podstawy technik laparoskopowych w wykorzystaniem trenażerów „LAPARO”-w każdy wtorek od 9.00-11.00-odcinek „A” sala 626 (każda podgrupa ćwiczy w kolejnych tygodniach). „A”-5.10.21, „B”-12.10.21, „C”-26.10.21

 

Zajęcia z podstaw intensywnej terapii chirurgicznej w OITCH czwartek w godzinach 9.00-11.00 (każda podgrupa ćwiczy w kolejnych tygodniach). „A”-7.10.21, „B”-21.10.21, „C”-28.10.21

 

 

 

KOLOKWIUM ODBYWA SIĘ OSTATNIEGO DNIA ZAJĘĆ

 

Koordynator zajęć: Dr n. med. Mariusz Grodzicki

 

 

Zajęcia fakultatywne – informacja Dr n. med. Piotr Smoter

 

 

Symulacje

 

I. Scenariusz przypadku klinicznego.

Dr hab. K. Dudek, Dr M. Skalski, Dr I. Grzelak,

 

 

II. Prezentacja: badanie per rectum, badanie piersi.

Dr hab. M. Grąt, Dr Krasnodębski, Dr P. Kalinowski

 

III. Prezentacja: szycie chirurgiczne, mycie rąk i przygotowanie pola operacyjnego

Dr hab. O. Kornasiewicz, Dr M. Grodzicki, Dr M. Kotulski, Dr Smoter

 

 
 
 
Grupa  18 VI rok.  Od 04.10.2021 do 29.10.2021 
 
I TYDZIEŃ
04.10 
Dr n. med. R. Stankiewicz Lek. H. Podwysocka
 
01. Niedrożność jelita cienkiego zrostowa
02. Niedrożność jelita grubego guz nowotworowy – esica
05.10
Dr n. med.. R. Stankiewicz Lek. M. Morawski
 
03. Rana kłuta brzucha
04. Rana kłuta klatki piersiowej
06.10
Dr hab. O. Kornasiewicz Dr n.med.  I. Grzelak
 
05. Guz nadnercza incydentaloma
06. Insulinoma
07.10
Dr n.med.  P. Kalinowski Dr n.med. M. Krasnodębski
 
07. Tępy uraz jamy brzusznej
08.Przewlekłe zapalenie trzustki
08.10
Prof. K. Zieniewicz Dr n.med.  M. Kotulski
 
09. Martwica przodostopia stopa cukrzycowa
10. Chromanie przestankowe. 
 
 
 
 
II TYDZIEŃ
 11.10
Lek. Ł. Nazarewski Lek. P. Rykowski
 
11. Dysfagia
12. Krew w stolcu
12.10
Prof. M. Krawczyk Dr n.med.  M. Skalski
 
13. Ostry ból kończyny dolnej  - zator
14. Owrzodzenie podudzia przewlekła niewydolność żylna
13.10
Prof. T. Wróblewski Lek.  W. Hołówko
 
15. Perforacja wrzodu żołądka
16. Stenoza odźwiernika
 
 
14.10-KARDIOCHIRURGIA
 
15.10- KARDIOCHIRURGIA
 
 
 
 
III TYDZIEŃ
18.10
Dr n.med. M. Grodzicki Prof. M. Grąt
 
17. Ostre zapalenie trzustki 
18. Rak żołądka
19.10 
CSM-cała grupa
20.10
Prof. M. Krawczyk Dr hab. O. Kornasiewicz 
 
19. Uraz głowy
20. Ból brzucha – pęknięty tętniak aorty
21.10
Dr n. med.  A. Ligocka Dr n.med. I. Grzelak
 
21. Krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego – żylaki przełyku
22. Krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego – owrzodzenie żołądka
22.10
Prof. W. Patkowski Dr n.med.  M. Krasnodębski
 
23. Guz wątroby
24. Uwięźnięcie przepukliny pachwinowej
Dr n. med.  A. Ligocka Prof. M. Grąt
 
25. Guzki krwawnicze  
26. Megacolon toxicum
 
 
 
 
 
IV TYDZIEŃ
25.10
Dr hab. K. Dudek Dr n. med.  M. Grodzicki
 
27. Guz w nadbrzuszu i podbrzuszu
28. Guz piersi
26.10
Dr n. med.  M. Skalski Prof. W. Patkowski
 
29. Ból brzucha – zator krezki
30. Zwężenie tętnic szyjnych
Dr n. med.  P. Smoter Dr n. med.  M. Kotulski
 
31. Guzki w tarczycy
32. Chory z gorączka w okresie okołooperacyjnym 
27.10
Lek.  Ł. Nazarewski Lek. J. Stypułkowski
 
33. Żółtaczka mechaniczna – rak głowy trzustki
34. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
28.10
Dr n.med. M. Kotulski Lek.  K. Kobryń
 
35. Oparzenie termiczne i oparzenie prądem elektrycznym
36. Kolka żółciowa – ropniak
 
29.10 Kolokwium końcowe:
 
TEST ZALICZENIOWY ZAJĘCIA NA PLATFORMIE E-LEARNINGOWEJ UCZELNI 
Dr n.med. M. Grodzicki Dr hab. K. Dudek Lek.  P. Rykowski

 

 

 

 

 

 

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego