INFORMACJE DLA STUDENTÓW VI ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

W pierwszym dniu zajęć spotykamy się w sali seminaryjnej pok. 617 o godz. 7.30

 

W kolejnych dniach zajęć Studenci przychodzą na obchód z ordynatorami oddziałów,  
do których zostali uprzednio przydzieleni  o godz. 7.30

 

 

DZIENNY PLAN ZAJĘĆ W KLINICE

 

7.30   Obchód w oddziałach Kliniki

 

8.00   Odprawa lekarska pok. 611

             (bezpośrednio po odprawie spotkanie z Kierownikiem Kliniki)

 

8.45   Zajęcia w oddziałach

 (w środy „ kominek radiologiczny” w Bloku C na parterze)

 

9.30   PREZENTACJE. Chorych leżących w Klinice (chorych zakwalifikowanych do operacji na dzień następny)

 (studenci  przedstawiają chorych leżących na odcinkach, w których pracują)     

 

10:30  Przerwa

 

11.00  Prezentacje  Przypadków: „Case Report”

              (sala studencka - według planu  Prezentacji Przypadków)

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

Kardiochirurgia – zajęcia odbywają się w Klinice Kardiochirurgii Blok D - 1 piętro.

 

Symulacje. W ciągu całego bloku w jednym dniu zajęcia ćwiczenia odbywają się w CSM od godziny 8.00 do godziny 12.30 zgodnie z  Planem  zajęć (BLOKI) dla studentów VI roku WL

 

 

 

 

KOLOKWIUM ODBYWA SIĘ  OSTATNIEGO DNIA ZAJĘĆ

 

Koordynator zajęć: dr n. med. Mariusz Grodzicki   

Koordynator chirurgii: dr hab. n .med. Krzysztof Dudek

 

 

Grupa 11. VI rok. Od 28.10.2019 do 22.11.2019

 

 

 

I TYDZIEŃ

28.10

Lek. M. Nowosad

Dr n.med. M. Kotulski

 

1. Oparzenie termiczne i oparzenie prądem elektrycznym

2. Kolka żółciowa – ropniak

 

29.10

Prof. R. Paluszkiewicz

Lek. Ł. Nazarewski

 

3. Żółtaczka mechaniczna – rak głowy trzustki

4.Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

 

30.10

CSM

 

31.10

Prof. R. Paluszkiewicz

Lek. R. Stankiewicz

 

5. Niedrożność jelita cienkiego zrostowa

6. Niedrożność jelita grubego guz nowotworowy – esica

 

1.11

WOLNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II TYDZIEŃ

4. 11

Prof. W. Otto

Lek. Ł. Nazarewski

 

7. Dysfagia

8. Krew w stolcu

 

5. 11

Dr n.med. P. Kalinowski

Dr n.med. M. Krasnodębski

 

9. Tępy uraz jamy brzusznej

10.Przewlekłe zapalenie trzustki

 

6.11

Prof. K. Zieniewicz

Dr n.med. M. Kotulski

 

11. Martwica przodostopia stopa cukrzycowa

12. Chromanie przestankowe.

 

7.11

Kardiochirurgia

 

8.11

Kardiochirurgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III TYDZIEŃ

11.11

WOLNE

 

12.11

Prof. T. Wróblewski

Lek. W. Hołówko

 

13. Perforacja wrzodu żołądka

14. Stenoza odźwiernika

 

13. 11

Lek. S. Kozieł

Dr n.med. I. Grzelak

 

15. Krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego – żylaki przełyku

16. Krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego – owrzodzenie żołądka

 

Lek. S. Kozieł

Dr hab. M. Grąt

 

17. Guzki krwawnicze

18. Megacolon toxicum

 

14.11

Prof. M. Krawczyk

Dr n.med. M. Skalski

 

19. Ostry ból kończyny dolnej - zator

20. Owrzodzenie podudzia przewlekła niewydolność żylna

Prof. M. Krawczyk

Dr hab. O. Kornasiewicz

 

21. Uraz głowy

22. Ból brzucha – pęknięty tętniak aorty

 

15.11

Dr n.med. M. Grodzicki

Dr hab. M. Grąt

 

23. Ostre zapalenie trzustki

24. Rak żołądka

 

 

IV TYDZIEŃ

18.11

Dr hab. O. Kornasiewicz

Dr n.med. I. Grzelak

 

25. Guz nadnercza incydentaloma

26. Insulinoma

Prof. W. Patkowski

Dr n.med. M. Krasnodębski

 

29. Guz wątroby

30. Uwięźnięcie przepukliny pachwinowej

 

19.11

Dr n. med. M. Skalski

Prof. W. Patkowski

 

27. Ból brzucha – zator krezki

28. Zwężenie tętnic szyjnych

Dr n. med. P. Smoter

Dr n. med. M. Kotulski

 

31. Guzki w tarczycy

31. Chory z gorączka w okresie okołooperacyjnym

 

20.11

Dr hab. K. Dudek

Dr n. med. M. Grodzicki

 

33. Guz w nadbrzuszu i podbrzuszu

34. Guz piersi

 

21.11

Prof. W. Otto

Lek. R. Stankiewicz

 

35. Rana kłuta brzucha

36. Rana kłuta klatki piersiowej

 

22.11

Kolokwium końcowe:

Dr n.med. M. Grodzicki

Dr hab. K. Dudek

Lek. W. Hołowko

                               

 

 

 

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017