Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017

 

 

I WYDZIAŁ LEKARSKI ( VI rok ) 2021/22

 

 

 

W pierwszym dniu zajęć spotykamy się
 

W sali seminaryjnej pok. 617 o godz. 7.30

 

W kolejnych dniach zajęć Studenci przychodzą na obchód z ordynatorami oddziałów,
do których zostali uprzednio przydzieleni o godz. 7.30

Szczegółowy plan znajduje się w pliku poniżej.

 

Plan zajęć praktycznych
 

 

DZIENNY PLAN ZAJĘĆ W KLINICE

 

           

7.30 Obchód w oddziałach Kliniki

 

8.00 Odprawa lekarska pok. 611
(bezpośrednio po odprawie spotkanie z Kierownikiem Kliniki)

 

Zajęcia w oddziałach
(we środy „ kominek radiologiczny” w Bloku C na parterze)

 

Przerwa

 

11.00 Prezentacje Przypadków: „Case Report”
(Sala studencka -  pok. 617)
 

Szczegółowy plan Prezentacji Przypadków znajduje się w pliku poniżej.

Plan „Case Report”

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

 

 

Symulacje


W ciągu całego bloku w jednym dniu zajęcia ćwiczenia odbywają się w CSM od godziny 8.00 do godziny 13.30
zgodnie z Planem zajęć (BLOKI) dla studentów VI roku I Wydziału Lekarskiego 2021/2022.

 


 

Zajęcia z podstaw intensywnej terapii chirurgicznej

Zajęcia odbywają się w OITCH

 


 

 

 

 

 

KOLOKWIUM ODBYWA SIĘ OSTATNIEGO DNIA ZAJĘĆ

 

 

 

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego