Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017

 

 

 

 

WYDZIAŁ LEKARSKI (IV rok ) 2020/21

 

 

 

PONOWNIE ZAJĘCIA KONTAKTOWE

Studenci przychodzą na zajęcia według poniższego planu

 

 

DZIENNY RAMOWY PLAN ZAJĘĆ W KLINICE

 

 

9.00 SEMINARIUM z wyznaczonymi asystentami wg wcześniej ustalonego programu. „on line”

 

Na zajęcia KONTAKTOWE w Klinice STUDENCI przychodzą na godz 11 wejściem dla Studentów

 

11.00 ĆWICZENIA - Zajęcia praktyczne przy łóżku chorego, w salach zabiegowych lub bloku operacyjnym z wyznaczonymi asystentami. Przerwa 15 min w trakcie zajęć

 

13.00 Zakończenie zajęć

 

W czasie odbywania zajęć obowiązują ogólne zasady sanitarne: noszenie maseczek, dezynfekcja rąk.

 

 

KOLOKWIUM ODBYWA SIĘ OSTATNIEGO DNIA ZAJĘĆ.

 

 

Zaliczenie „on line” będzie dla całej grupy


Każdy student zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich ćwiczeniach i seminariach prowadzonych w Klinice. Kolokwium zaliczające odbywać się będzie w formie pisemnej- testowej ( zdalnie), w ostatnim dniu zajęć o godzinie uzgodnionej ze Starostą grupy. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i czynny udział w ćwiczeniach oraz pozytywna ocena ze sprawdzianu końcowego.

Udział studentów w dyżurach pełnionych przez Klinikę będzie ustalony w zależności od sytuacji epidemicznej

 

Informacja dla studentów grup 4, 16, 1, 2 którzy nie mieli zajęć kontaktowych:

 

Zajęcia będą realizowane od 29.03 w małych podgrupach (pół grupy studenckiej przez dwa kolejne dni od godz 11 do 13). Pod warunkiem braku innych zajęć tych studentów przed południem.

Terminy i podział na podgrupy do ustalenia przez Starostów Grup.

 

 

 

 

 

Koordynator zajęć: Dr n. med. Ireneusz Grzelak, Dr n. med. Wojciech Figiel

 

 

TEMATY SEMINARIÓW IV ROK ROK AKADEMICKI 2021-2022 POCZĄTEK 4.10.2021 GRUPA 20

 

I TYDZIEŃ

 

DZIEŃ

NR

TEMAT (CZAS TRWANIA)

PROWADZĄCY I

PROWADZĄCY II

PON

2510.2021

1.

Wstrząs w chirurgii. Leczenie preparatami krwi u chorego z krwotokiem. Zaburzenia układu hemostazy i ich znaczenie w chirurgii. (45 min)

DR W. FIGIEL

DR J.STYPUŁKOWSKI

DR K. MBAMU

6.

Podstawy równowagi płynowej i elektrolitowej w chirurgii. (45min)

DR G.NIEWIŃSKI

Dr M. Morawski Dr D Steć

WT

26.10.2021

3.

  1. chorego do operacji. Ważne aspekty badania chorego w oddziale chirurgicznym. (45 minut)

 

DOC M. GRĄT

DR M. MORAWSKI

DR K. MBAMU

4.

  1. i antyseptyka w praktyce chirurgicznej. Zasady pracy w bloku operacyjnym. (45min)

DOC M. GRĄT

DR M.MORAWSKI

DR D. STEĆ

ŚRO

27.10.2021

10.

Chirurgiczne leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy i jej powikłań. (45 min)

PROF. M. KRAWCZYK

DOC O. KORNASIEWICZ

11.

Chirurgiczne leczenie raka żołądka, połączenia żołądkowo-przełykowego, GIST przewodu pokarmowego. (45 min)

DR M. GRODZICKI

DR R. STANKIEWICZ

DR H. PODWYSOCKA

CZW

28.10.2021

2.

Zakażenia w chirurgii i ich leczenie. (45 min)

 

DR W. FIGIEL

DR J> STYPUŁKOWSKI

DR D STEĆ

7.

Niedożywienie, jego następstwa i leczenie u chorych chirurgicznych. (45 min)

 

DR G.NIEWIŃSKI

DR P. RYKOWSKI

DR D.STEĆ

PIĄ

29.10.2021

8.

Opieka pooperacyjna oraz najczęstsze powikłania w chirurgii. Ocena jakości w chirurgii. (45 min)

DR M. KRASNODĘBSKI

DR M. PRZYBYSZ

9.

Rany: podział i gojenie się ran. Leczenie ran. Odleżyny. (45 min)

 

DR K. KOBRYŃ

DR J. SMAGA

 

 

 

 

 

 

II TYDZIEŃ

DZIEŃ

NR

TEMAT (CZAS TRWANIA)

PROWADZĄCY I

PROWADZĄCY II

 

2.11.2021

WT

 

5.

Instrumentarium chirurgiczne oraz technika zakładania szwów (90 min)

DR P.RYKOWSKI

 

DR M. SKALSKI

DR K MBAMU

12.

Zapalenie otrzewnej w przebiegu chorób chirurgicznych . Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. (90 min)

DR M. SKALSKI

DR M. MORAWSKI

DR.H.PODWYSOCKA

ŚRO

3.11.2021

13.

 

Mała chirurgia. (45 min)

DR W. HOŁÓWKO

DR P. RYKOWSKI

14.

Chirurgia przełyku, rak przełyku. Choroby śródpiersia. (45 min)

 

DR M. KOTULSKI

DR M. PRZYBYSZ

CZW

4.11.2021

15.

Chirurgia nowotworów. (90 min)

 

DR P. KALINOWSKI

DR M. KRASNODĘBSKI

PIĄ

5.11.2021

16.

Chirurgiczne leczenie raka jelita grubego. (90 min)

DOC K. DUDEK

DR Ł. NAZAREWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III TYDZIEŃ

 

DZIEŃ

NR

Temat (czas trwania)

PROWADZĄCY I

PROWADZĄCY II

PON

8.11.2021

17.

  1. zabiegowe kamicy pęcherzyka i dróg żółciowych – wskazania, techniki, wyniki leczenia. chirurgiczne raka pęcherzyka i dróg żółciowych. (90 min)

PROF. W. Patkowski

DR K. KONRYŃ

WT

9.11.2021

18.

Chirurgia wątroby. Chirurgiczne leczenie żółtaczki. (45 min)

 

PROF. K. ZIENIEWICZ

DR M. KOTULSKI

19.

Nadciśnienie wrotne. Chirurgia śledziony. (45 min)

 

PROF. K. ZIENIEWICZ

DR I. GRZELAK

ŚRO

10.11.2021

 

20.

Leczenie chirurgiczne przepuklin ściany jamy brzusznej. Niedrożność jelit ( 90 min)

 

PROF.T. WRÓBLEWSKI

DR W. HOŁÓWKO

21.

Chirurgiczne leczenie raka trzustki. (45 min)

DR P. SMOTER

DR R. STANKIEWICZ

22.

Rola chirurga w leczeniu ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki. (45 min)

DR P. SMOTER

DR H.PODWYSOCKA

PIĄ

12.11.2021

 

KOLOKWIUM

 

DR I. GRZELAK

DR P. RYKOWSKI


 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

TEMATY SEMINARIÓW IV ROK Grupa 2 / 11.01.2021 – 29.01.2021 semestr zimowy

I TYDZIEŃ

DZIEŃ

NR

TEMAT (CZAS TRWANIA)

PROWADZĄCY I

PROWADZĄCY II

PON

11.01.2021

1.

Wstrząs w chirurgii. Leczenie preparatami krwi u chorego z krwotokiem. Zaburzenia układu hemostazy i ich znaczenie w chirurgii. (45 min)

DR W. FIGIEL

DR K . KOBRYŃ

2

Zakażenia w chirurgii i ich leczenie. (45 min)

DR W. FIGIEL

DR K . KOBRYŃ

WT

12.01.2021

11.

  1. leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy i jej powikłań. (45 min)

 

PROF. M. KRAWCZYK

DOC O. KORNASIEWICZ

6.

Podstawy równowagi płynowej i elektrolitowej w chirurgii. (45min)

 

DR Ł. NAZAREWSKI

DR M. MORAWSKI

ŚRO

13.01.2021

5.

 

  1. chirurgiczne oraz technika zakładania szwów (90 min)

PROF. W PATKOWSKI

 

DR M.MORAWSKI

CZW

14.01.2021

12.

Chirurgiczne leczenie raka żołądka, połączenia żołądkowo-przełykowego, GIST przewodu pokarmowego. (45 min)

DR M. GRODZICKI

DR R. STANKIEWICZ

8.

Zasady pracy w bloku operacyjnym. (45min)

DR Konrad KOBRYŃ

 

DR M. KRASNODĘBSKI

PIĄ

15.01.2021

3.

 

  1. chorego do operacji. Ważne aspekty badania chorego w oddziale chirurgicznym. (45 minut)

 

PROF M. GRĄT

 

DR M. SKALSKI

 

4.

 

Aseptyka i antyseptyka w praktyce chirurgicznej.

 

PROF M. GRĄT

 

DR J. STYPUŁKOWSKI

 

 

 

 

 

 

 

II TYDZIEŃ

DZIEŃ

NR

TEMAT (CZAS TRWANIA)

PROWADZĄCY I

PROWADZĄCY II

PON

18.01.2021

7.

Niedożywienie, jego następstwa i leczenie u chorych chirurgicznych. (45 min)

 

DOC O. KORNASIEWICZ

DR J. STYPUŁKOWSKI

 

9.

Rany: podział i gojenie się ran. Leczenie ran. Odleżyny. (45 min)

 

DR Konrad KOBRYŃ

DR J. SMAGA

WT

19.01.2021

10.

Zapalenie otrzewnej w przebiegu chorób chirurgicznych . Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. (90 min)

DR M. SKALSKI

DR M. MORAWSKI

ŚRO

20.01.2021

13.

 

Mała chirurgia. (45 min)

PROF. R. PALUSZKIEWICZ

DR W. HOŁÓWKO

14.

Chirurgia przełyku, rak przełyku. Choroby śródpiersia. (45 min)

 

DR M. KOTULSKI

DR M. PRZYBYSZ

CZW

21.01.2021

15.

Chirurgia nowotworów. (90 min)

 

DR P. KALINOWSKI

DR M. KRASNODĘBSKI

PIĄ

22.01.2021

 

16.

Chirurgiczne leczenie raka jelita grubego. (90 min)

DOC. K. DUDEK

DR Ł. NAZAREWSKI

 

 

 

 

 

III TYDZIEŃ

 

DZIEŃ

NR

Temat (czas trwania)

PROWADZĄCY I

PROWADZĄCY II

PON

25.01.2021

17.

  1. zabiegowe kamicy pęcherzyka i dróg żółciowych – wskazania, techniki, wyniki leczenia. chirurgiczne raka pęcherzyka i dróg żółciowych. (90 min)

DR M. GRODZICKI

DR KONRAD KOBRYŃ

WT

26.01.2021

 

18.

Chirurgia wątroby. Chirurgiczne leczenie żółtaczki. (45 min)

 

PROF. K. ZIENIEWICZ

DR M. KOTULSKI

19.

Nadciśnienie wrotne. Chirurgia śledziony. (45 min)

 

PROF. K. ZIENIEWICZ

DR I. GRZELAK

ŚR

27.01.2021

20.

Leczenie chirurgiczne przepuklin ściany jamy brzusznej. Niedrożność jelit ( 90 min)

 

PROF.T. WRÓBLEWSKI

DR W. HOŁÓWKO

CZW

28.01.2021

21.

Chirurgiczne leczenie raka trzustki. (45 min)

DR P. SMOTER

DR R. STANKIEWICZ

22.

Rola chirurga w leczeniu ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki. (45 min)

DR P. SMOTER

DR M. NOWOSAD

PIĄ

29.01.2021

 

KOLOKWIUM

 

Dr P. Rykowski ( I. Grzelak)

DR W. FIGIEL