INFORMACJA DLA STUDENTÓW IV ROKU I  WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 
w roku
 akademickim  2018/2019

 

W dniu rozpoczęcia zajęć spotykamy się  o godz 8.45 w Sali Seminaryjnej  pok 617

 

w kolejnych dniach Studenci przychodzą na zajęcia według poniższego planu

 

 

DZIENNY PLAN ZAJĘĆ W KLINICE

 

 

 

9.00    SEMINARIUM z wyznaczonymi asystentami wg wcześniej ustalonego podziału

 

 

10.15 ĆWICZENIA  I     -    Zajęcia praktyczne przy łóżku chorego, w salach zabiegowych lub bloku operacyjnym
z wyznaczonymi asystentami.

 

11.00 - 11.15  Przerwa

 

11. 15  ĆWICZENIA II - Zajęcia praktyczne przy łóżku chorego, w salach zabiegowych lub bloku operacyjnym
z wyznaczonymi asystentami.

 

12.30   Zakończenie zajęć  

 

 

 

KOLOKWIUM ODBYWA SIĘ  OSTATNIEGO DNIA ZAJĘĆ.

 

 

Każdy student zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich ćwiczeniach i seminariach prowadzonych w Klinice.

 

Kolokwium zaliczające odbywać się będzie w formie pisemnej w ostatnim dniu zajęć o godzinie  9.30.

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i czynny udział w ćwiczeniach oraz pozytywna ocena ze sprawdzianu końcowego.

 

Udział studentów w dyżurach pełnionych przez Klinikę jest dowolny.

 

Koordynator zajęć: Dr n. med. Mariusz Grodzicki

 

 

Grupa 11. VI rok. Od 28.10.2019 do 22.11.2019

 

I TYDZIEŃ

28.10

Lek. M. Nowosad

Dr n.med. M. Kotulski

 

1. Oparzenie termiczne i oparzenie prądem elektrycznym

2. Kolka żółciowa – ropniak

29.10

Prof. R. Paluszkiewicz

Lek. Ł. Nazarewski

 

3. Żółtaczka mechaniczna – rak głowy trzustki

4.Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego

30.10

CSM

31.10

Prof. R. Paluszkiewicz

Lek. R. Stankiewicz

 

5. Niedrożność jelita cienkiego zrostowa

6. Niedrożność jelita grubego guz nowotworowy – esica

1.11

WOLNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II TYDZIEŃ

4. 11

Prof. W. Otto

Lek. Ł. Nazarewski

 

7. Dysfagia

8. Krew w stolcu

5. 11

Dr n.med. P. Kalinowski

Dr n.med. M. Krasnodębski

 

9. Tępy uraz jamy brzusznej

10.Przewlekłe zapalenie trzustki

6.11

Prof. K. Zieniewicz

Dr n.med. M. Kotulski

 

11. Martwica przodostopia stopa cukrzycowa

12. Chromanie przestankowe.

7.11

Kardiochirurgia

8.11

Kardiochirurgia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III TYDZIEŃ

11.11

WOLNE

12.11

Prof. T. Wróblewski

Lek. W. Hołówko

 

13. Perforacja wrzodu żołądka

14. Stenoza odźwiernika

13. 11

Lek. S. Kozieł

Dr n.med. I. Grzelak

 

15. Krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego – żylaki przełyku

16. Krwawienie do górnego odcinka przewodu pokarmowego – owrzodzenie żołądka

Lek. S. Kozieł

Dr hab. M. Grąt

 

17. Guzki krwawnicze

18. Megacolon toxicum

14.11

Prof. M. Krawczyk

Dr n.med. M. Skalski

 

19. Ostry ból kończyny dolnej - zator

20. Owrzodzenie podudzia przewlekła niewydolność żylna

Prof. M. Krawczyk

Dr hab. O. Kornasiewicz

 

21. Uraz głowy

22. Ból brzucha – pęknięty tętniak aorty

15.11

Dr n.med. M. Grodzicki

Dr hab. M. Grąt

 

23. Ostre zapalenie trzustki

24. Rak żołądka

 

 

IV TYDZIEŃ

18.11

Dr hab. O. Kornasiewicz

Dr n.med. I. Grzelak

 

25. Guz nadnercza incydentaloma

26. Insulinoma

Prof. W. Patkowski

Dr n.med. M. Krasnodębski

 

29. Guz wątroby

30. Uwięźnięcie przepukliny pachwinowej

19.11

Dr n. med. M. Skalski

Prof. W. Patkowski

 

27. Ból brzucha – zator krezki

28. Zwężenie tętnic szyjnych

Dr n. med. P. Smoter

Dr n. med. M. Kotulski

 

31. Guzki w tarczycy

31. Chory z gorączka w okresie okołooperacyjnym

20.11

Dr hab. K. Dudek

Dr n. med. M. Grodzicki

 

33. Guz w nadbrzuszu i podbrzuszu

34. Guz piersi

21.11

Prof. W. Otto

Lek. R. Stankiewicz

 

35. Rana kłuta brzucha

36. Rana kłuta klatki piersiowej

22.11

Kolokwium końcowe:

Dr n.med. M. Grodzicki

Dr hab. K. Dudek

Lek. W. Hołowko

 

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego