INFORMACJA DLA STUDENTÓW IV ROKU I  WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 
w roku
 akademickim  2018/2019

 

W dniu rozpoczęcia zajęć spotykamy się  o godz 8.45 w Sali Seminaryjnej  pok 617

 

w kolejnych dniach Studenci przychodzą na zajęcia według poniższego planu

 

 

DZIENNY PLAN ZAJĘĆ W KLINICE

 

 

 

9.00    SEMINARIUM z wyznaczonymi asystentami wg wcześniej ustalonego podziału

 

 

10.15 ĆWICZENIA  I     -    Zajęcia praktyczne przy łóżku chorego, w salach zabiegowych lub bloku operacyjnym
z wyznaczonymi asystentami.

 

11.00 - 11.15  Przerwa

 

11. 15  ĆWICZENIA II - Zajęcia praktyczne przy łóżku chorego, w salach zabiegowych lub bloku operacyjnym
z wyznaczonymi asystentami.

 

12.30   Zakończenie zajęć  

 

 

 

KOLOKWIUM ODBYWA SIĘ  OSTATNIEGO DNIA ZAJĘĆ.

 

 

Każdy student zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich ćwiczeniach i seminariach prowadzonych w Klinice.

 

Kolokwium zaliczające odbywać się będzie w formie pisemnej w ostatnim dniu zajęć o godzinie  9.30.

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i czynny udział w ćwiczeniach oraz pozytywna ocena ze sprawdzianu końcowego.

 

Udział studentów w dyżurach pełnionych przez Klinikę jest dowolny.

 

 

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017