INFORMACJE DLA STUDENTÓW IV ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 
NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

 

W pierwszym dniu zajęć spotykamy się w sali seminaryjnej pok. 617 o godz. 8.45

 

 

w kolejnych dniach Studenci przychodzą na zajęcia według poniższego planu

 

 

DZIENNY PLAN ZAJĘĆ W KLINICE

 

9.00   SEMINARIUM z wyznaczonymi asystentami wg wcześniej ustalonego  podziału

 

10.15 ĆWICZENIA  I -  Zajęcia praktyczne przy łóżku chorego, w salach zabiegowych
lub bloku operacyjnym z wyznaczonymi asystentami.

 

11.00 - 11.15  Przerwa

 

11. 15  ĆWICZENIA II - Zajęcia praktyczne przy łóżku chorego, w salach zabiegowych
lub bloku operacyjnym z wyznaczonymi asystentami.

 

12.30   Zakończenie zajęć  

 

 

 

KOLOKWIUM ODBYWA SIĘ  OSTATNIEGO DNIA ZAJĘĆ.

 

Każdy student zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich ćwiczeniach i seminariach prowadzonych w Klinice. Kolokwium zaliczające odbywać się będzie w formie pisemnej w ostatnim dniu zajęć o godzinie  9.30. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność i czynny udział w ćwiczeniach oraz pozytywna ocena ze sprawdzianu końcowego.

Udział studentów w dyżurach pełnionych przez Klinikę jest dowolny.

 

Koordynator zajęć: Dr n. med. Mariusz Grodzicki

                                Lek .Maciej Krasnodębski

 

 

 

I TYDZIEŃ

Temat seminarium

Prowadzący

Poniedziałek

Leczenie zabiegowe kamicy pęcherzyka i dróg żółciowych – wskazania, techniki, wyniki leczenia. Leczenie chirurgiczne raka pęcherzyka i dróg żółciowych.

Prof. Patkowski,

Doc. Grąt

 

Wtorek

Zapalenie otrzewnej w przebiegu chorób chirurgicznych. Zapalenie wyrostka robaczkowego, niedrożność mechaniczna przewodu pokarmowego.

 

Dr Skalski,

Lek. Ligocka

Środa

Chirurgiczne leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy i jej powikłań.

 

Dr Cieslak,

Lek. Stankiewicz

 

Czwartek

Chirurgiczne leczenie raka trzustki i przewlekłego zapalenia trzustki.

Dr Smoter,

Lek .Krzysztof Kobryń

 

Piątek

Rola chirurga w leczeniu ostrego zapalenia trzustki.

 

Prof. Paluszkiewicz,

Dr Kalinowski

 

 

II TYDZIEŃ

Temat seminarium

Prowadzący

Poniedziałek

Chirurgiczne leczenie raka żołądka.

Prof. Otto,

Dr Grodzicki

 

Wtorek

Chirurgiczne leczenie raka jelita grubego.

 

Doc. Dudek,

Lek. Konrad Kobryń

 

Środa

Rola chirurga w leczeniu nienowotworowych chorób jelita cienkiego i grubego. Leczenie chirurgiczne chorób proktologicznych: hemoroidów, przetok i ropni około odbytniczych.

Dr Kozieł,

Lek. Krasnodębski

 

Czwartek

Choroby obwodowych naczyń tętniczych – patofizjologia, objawy. Ostre i przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych – obraz kliniczny.

Prof. Zieniewicz,

Lek. Eliza Kobryń

 

Piątek

Choroby żył kończyn dolnych: przewlekła niewydolność żylna, zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych i głębokich kończyn dolnych, żylaki kończyn dolnych – leczenie chirurgiczne.

 

Dr Kalinowski

Lek. Nazarewski,

 

 

 

III TYDZIEŃ

Temat seminarium

Prowadzący

Poniedziałek

Leczenie chirurgiczne przepuklin ściany jamy brzusznej.

Prof. Wróblewski,

Lek. Hołówko

 

Wtorek

Urazy klatki piersiowej. Zabiegowe  leczenie chorób śródpiersia  i nienowotworowych chorób przełyku.

Dr Remiszewski,

Lek. Nowosad

 

Środa

Podstawy chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej.

 

Dr Grzelak,

Lek. Przybysz

 

Czwartek

Chirurgiczne leczenie nowotworów endokrynnych przewodu pokarmowego oraz GIST przewodu pokarmowego.

Prof. Krawczyk,

Dr Kotulski

Piątek

KOLOKWIUM

Godz. 9.30

Dr Grodzicki

 

 

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  1. pl
  2. en