FAKULTET 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Kod : 

 

Laparoskopia i Techniki Małoinwazyjne:

Nowe Możliwości Leczenia w Klinice Chirurgicznej

 

 

 

 

Zajęcia składać się będą z 10 spotkań, każde po 3 godziny dydaktyczne.

 

Każde z zajęć będzie uwzględniało:

- seminarium tematyczne

- prezentacje mulitmedialną z komentarzem prowadzącego

- zajęcia praktyczne, demonstracje i prezentacje chorych leczonych i konsultowanych w Klinice.

 

 

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego