FAKULTET 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Kod : F/I/64/17

 

Laparoskopia i Techniki Małoinwazyjne:

Nowe Możliwości Leczenia w Klinice Chirurgicznej

 

 

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 17.10.2017 we wtorek o godzinie 15.00 w Sali Seminaryjnej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM.

 

Kolejne zajęcia będą odbywały się we wtorki o godzinie 15.00, z uwzględnieniem sesji egzaminacyjnych, przerw świątecznych oraz semestralnych.

 

Zajęcia składać się będą z 10 spotkań, każde po 3 godziny dydaktyczne.

 

Każde z zajęć będzie uwzględniało:

- seminarium tematyczne

- prezentacje mulitmedialną z komentarzem prowadzącego

- zajęcia praktyczne, demonstracje i prezentacje chorych leczonych i konsultowanych w Klinice.

 

 

 

 

PROGRAM SEMINARIÓW

 

 

 1. Historia chirurgii laparoskopowej.

Prowadzący : prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz, lek. Łukasz Nazarewski

 

Podstawy i zasady technik małoinwazyjnych.

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski, dr n. med. Piotr Kalinowski

 

 1. Rozwój metod i technik laparoskopowych – współczesne podejście praktyczne.

Prowadzący: lek. Ireneusz Grzelak, dr n. med. Michał Skalski

 

 1. Laparoskopia w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego.

Techniki małoinwazyjne w transplantologii.

Prowadzący: dr n. med. Piotr Smoter, lek. M. Nowosad

 

 1. Cholecystektomia laparoskopowa.

Prowadzący: lek Marcin Kotulski, lek. Konrad Kobryń

 

 1. Plastyka przepuklin brzusznych metodami laparoskopowymi.

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski, dr n. med. Michał Skalski

 

 1. Appendektomia laparoskopowa. Adrenalektomia laparoskopowa.

Prowadzący: dr n. med. Piotr Kalinowski, lek. Wacław Hołówko

 

 1. Laparoskopowe metody leczenia otyłości patologicznej.

Prowadzący: dr n. med. Piotr Remiszewski, lek. R. Stankiewicz

 

 1. Laparoskopowa resekcja wątroby.

Prowadzący: dr hab. n. med. Krzysztof Dudek, lek. Maciej Krasnodębski

 

 1. Główne problemy i powikłania po laparoskopowym zabiegach diagnostycznych i leczniczych.

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Rafał Paluszkiewicz, dr n. med. M. Grodzicki

 1.  

 2.  

 3. Podsumowanie zajęć. Test końcowy. Omówienie wyników testu.

 4.  

Prowadzący: dr n. med. Piotr Smoter, dr n. med. B. Cieślak

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego