ZAJĘCIA FAKULTATYWNE

Laparoskopia i Techniki Małoinwazyjne- Nowe Możliwości Leczenia w Klinice Chirurgicznej

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 3.11.2015 we wtorek o godzinie 15.00 w zespole Microsoft Teams przez Pana Prof.Krzysztofa Zieniewicza, kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. 

Kolejne zajęcia będą odbywały się we wtorki o godzinie 15.00, z uwzględnieniem sesji egzaminacyjnych, przerw świątecznych oraz semestralnych. 


Zajęcia składać się będą z 10 spotkań.PROGRAM SEMINARIÓW
1.    3.11.2020r. 
Historia chirurgii laparoskopowej.
Prowadzący : prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz, lek. Łukasz Nazarewski

2.    10.11.2020r. 
Podstawy i zasady technik małoinwazyjnych.
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski, lek. Łukasz Nazarewski
Cholecystektomia laparoskopowa.
Prowadzący: lek Marcin Kotulski, lek. Konrad Kobryń

3.    17.11.2020r. 
Laparoskopia w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego. Resekcja laparoskopowa jelita grubego.
Techniki małoinwazyjne w transplantologii.
Prowadzący: prof.dr hab.n.med. Michał Grąt, dr n. med. Piotr Smoter

4.    24.11.2020r. 
Rozwój metod i technik laparoskopowych – współczesne podejście praktyczne.
Prowadzący: lek. Ireneusz Grzelak, dr n. med. Michał Skalski 

5.    1.12.2020r. 
Plastyka przepuklin brzusznych metodami laparoskopowymi. 
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski, dr Wacław Hołówko

6.    8.12.2020r.
Laparoskopia na ostrym dyżurze chirurgicznym - appendektomia, laparoskopowe zaopatrzenie perforacji przewodu pokarmowego.
Prowadzący: dr Wacław Hołówko, dr n.med. Maciej Krasnodębski 

7.    15.12.2020r.
Nowoczesne metody leczenia otyłości patologicznej.
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Rafał Paluszkiewicz, dr n. med. Piotr Kalinowski, 

8.    22.12.2020r.
Laparoskopowa resekcja wątroby.
Prowadzący: dr Wacław Hołówko, dr hab. n. med. Krzysztof Dudek,

9.    5.01.2021r.
Główne problemy i powikłania po laparoskopowym zabiegach diagnostycznych i leczniczych. 
Prowadzący: dr n.med.Maciej Krasnodębski, dr n.med.Michał Skalski 

10.  12.01.2021r. 
Podsumowanie zajęć. Test końcowy. Omówienie wyników testu.
Prowadzący: dr hab. n. med. Krzysztof Dudek, dr n. med. Piotr Smoter

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017

 

TEMATY SEMINARIÓW IV ROK Grupa 2 / 11.01.2021 – 29.01.2021 semestr zimowy

 

I TYDZIEŃ

DZIEŃ

NR

TEMAT (CZAS TRWANIA)

PROWADZĄCY I

PROWADZĄCY II

PON

11.01.2021

1.

Wstrząs w chirurgii. Leczenie preparatami krwi u chorego z krwotokiem. Zaburzenia układu hemostazy i ich znaczenie w chirurgii. (45 min)

DR W. FIGIEL

DR K . KOBRYŃ

2

Zakażenia w chirurgii i ich leczenie. (45 min)

DR W. FIGIEL

DR K . KOBRYŃ

WT

12.01.2021

11.

  1. leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy i jej powikłań. (45 min)

 

PROF. M. KRAWCZYK

DOC O. KORNASIEWICZ

6.

Podstawy równowagi płynowej i elektrolitowej w chirurgii. (45min)

 

DR Ł. NAZAREWSKI

DR M. MORAWSKI

ŚRO

13.01.2021

5.

 

  1. chirurgiczne oraz technika zakładania szwów (90 min)

PROF. W PATKOWSKI

 

DR M.MORAWSKI

CZW

14.01.2021

12.

Chirurgiczne leczenie raka żołądka, połączenia żołądkowo-przełykowego, GIST przewodu pokarmowego. (45 min)

DR M. GRODZICKI

DR R. STANKIEWICZ

8.

Zasady pracy w bloku operacyjnym. (45min)

DR Konrad KOBRYŃ

 

DR M. KRASNODĘBSKI

PIĄ

15.01.2021

3.

 

  1. chorego do operacji. Ważne aspekty badania chorego w oddziale chirurgicznym. (45 minut)

 

PROF M. GRĄT

 

DR M. SKALSKI

 

4.

 

Aseptyka i antyseptyka w praktyce chirurgicznej.

 

PROF M. GRĄT

 

DR J. STYPUŁKOWSKI

 

 

 

 

II TYDZIEŃ

DZIEŃ

NR

TEMAT (CZAS TRWANIA)

PROWADZĄCY I

PROWADZĄCY II

PON

18.01.2021

7.

Niedożywienie, jego następstwa i leczenie u chorych chirurgicznych. (45 min)

 

DOC O. KORNASIEWICZ

DR J. STYPUŁKOWSKI

 

9.

Rany: podział i gojenie się ran. Leczenie ran. Odleżyny. (45 min)

 

DR Konrad KOBRYŃ

DR J. SMAGA

WT

19.01.2021

10.

Zapalenie otrzewnej w przebiegu chorób chirurgicznych . Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. (90 min)

DR M. SKALSKI

DR M. MORAWSKI

ŚRO

20.01.2021

13.

 

Mała chirurgia. (45 min)

PROF. R. PALUSZKIEWICZ

DR W. HOŁÓWKO

14.

Chirurgia przełyku, rak przełyku. Choroby śródpiersia. (45 min)

 

DR M. KOTULSKI

DR M. PRZYBYSZ

CZW

21.01.2021

15.

Chirurgia nowotworów. (90 min)

 

DR P. KALINOWSKI

DR M. KRASNODĘBSKI

PIĄ

22.01.2021

 

16.

Chirurgiczne leczenie raka jelita grubego. (90 min)

DOC. K. DUDEK

DR Ł. NAZAREWSKI

 

 

 

III TYDZIEŃ

 

DZIEŃ

NR

Temat (czas trwania)

PROWADZĄCY I

PROWADZĄCY II

PON

25.01.2021

17.

  1. zabiegowe kamicy pęcherzyka i dróg żółciowych – wskazania, techniki, wyniki leczenia. chirurgiczne raka pęcherzyka i dróg żółciowych. (90 min)

DR M. GRODZICKI

DR KONRAD KOBRYŃ

WT

26.01.2021

 

18.

Chirurgia wątroby. Chirurgiczne leczenie żółtaczki. (45 min)

 

PROF. K. ZIENIEWICZ

DR M. KOTULSKI

19.

Nadciśnienie wrotne. Chirurgia śledziony. (45 min)

 

PROF. K. ZIENIEWICZ

DR I. GRZELAK

ŚR

27.01.2021

20.

Leczenie chirurgiczne przepuklin ściany jamy brzusznej. Niedrożność jelit ( 90 min)

 

PROF.T. WRÓBLEWSKI

DR W. HOŁÓWKO

CZW

28.01.2021

21.

Chirurgiczne leczenie raka trzustki. (45 min)

DR P. SMOTER

DR R. STANKIEWICZ

22.

Rola chirurga w leczeniu ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki. (45 min)

DR P. SMOTER

DR M. NOWOSAD

PIĄ

29.01.2021

 

KOLOKWIUM

 

Dr P. Rykowski ( I. Grzelak)

DR W. FIGIEL