Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017

 


 

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Otto

 

 

Nazwa uczelni i rok ukończenia studiów: Absolwent I-go Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1973).

Związany z Kliniką od: 1979 roku nauczyciel akademicki w Klinice Chirurgii Ogólnej i Plastycznej AM w Warszawie (obecnie w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego).

 

Prodziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM w kadencji 2005-2012.

Od 1996 roku członek Rady I Wydziału Lekarskiego.

 

Członek Senatu Akademii Medycznej w kadencji 2005-2008;

Członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki w latach 2005-2008; 

Członek Senackiej Komisji Statutowej w okresie 2008-2012;

Członek Uczelnianej Komisji ds. oceny nauczycieli akademickich w okresie 2008-2012;

Członek Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia w okresie 2008-2012;

Członek Zespołu Redakcyjnego i Redaktor periodyku „Kształcenie Podyplomowe” wydawanego przez WUM w latach 2005-2012;

Przewodniczący Rady Naukowej Głównej Biblioteki Lekarskiej w kadencji 2002-2011;

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów,

Członek International Hepato-Pancreato-Biliary Association,

Członek Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association.

 

Autor i współautor 136 prac oryginalnych, 32 rozdziałów w podręcznikach i 162 komunikatów zjazdowych.

 

Szkolenia zagraniczne w Ośrodkach Uniwersyteckich: w Kanadzie, Szwecji, Belgii, Austrii, Anglii oraz w Hong Kongu, w Brazylii i Australii.
Visiting Professor w Departamentach Chirurgii, Gastroenterologii oraz Leczenia i Genetyki raka jelita grubego, w Royal Melbourne Hospital oraz w Departamencie Transplantologii Austin Health Hospital, Uniwersytetu Melbourne, Australia, 2011 i 2013 roku.

 

Kierownik Zespołu chirurgicznego w Odcinku B w Klinice.

 

Zainteresowania zawodowe: chirurgia przełyku, chirurgia wątroby i dróg żółciowych, operacje rekonstrukcyjne po uszkodzeniach dróg żółciowych, operacje pierwotnych i wtórnych nowotworów wątroby, trzustki i dróg żółciowych, endoskopia zabiegowa.

Zainteresowania naukowe: badania dotyczące aktywności angiogenezy w raku wątrobowokomórkowym, w przerzutach raka jelita grubego do wątroby, ocena odległych wyników rekonstrukcji kalectwa dróg żółciowych i leczenia chirurgicznego raka dróg żółciowych we wnęce wątroby.


 


 

Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk (Kierownik Kliniki w latach 1998 - 2016)

 

 

Nazwa uczelni i rok ukończenia studiów: Akademia Medyczna w Warszawie, 1969 r.
Związany z Kliniką od: 1971 r.
Rok uzyskania specjalizacji w chirurgii ogólnej: 1977 r.

Inne specjalizacje podyplomowe:  specjalizacja w transplantologii klinicznej (2003); specjalizacja w chirurgii onkologicznej (2007); europejski ekspert w Hepato-Pancreato-Biliary Surgery FEBS (2013). 

Tytuł naukowy: 1995 r. - tytuł naukowy profesora.

Staże krajowe i zagraniczne:
Klinika Chirurgiczna w Heidelbergu (Uniwersytet w Heidelbergu): stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta (1978-1979); 
Klinika Chirurgiczna w Mannheim (Uniwersytet w Heidelbergu): stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta (1989);
Klinika Chirurgiczna w Mannheim (Uniwersytet w Heidelbergu): stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta (1990);
Klinika Chirurgiczna w Dundee (Uniwersytet w Dundee) - Szkocja (1991);
Klinika w Cambridge (Uniwerystet Cambridge) - Anglia) (1991);
Szpital Saint Joseph w Charleroi, Belgia (1991);
Klinika Chirurgiczna w Villejuif (Uniwersytet Paryż): stypendysta rządu francuskiego (1993);
Klinika Chirurgiczna w Villejuif (Uniwersytet Paryż): stypendysta rządu francuskiego (1994);
Klinika Chirurgiczna w Strasburgu: stypendysta rządu francuskiego (1995);
Klinika Chirurgii i Transplantacji Wątroby w Bordeaux (1999).
Członkostwo w towarzystwach:
Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (2007);
Członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (2011);
Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (2014);
Członek Francuskiej Akademii Chirurgicznej (L´Académie Nationale de Chirurgie) (od 1999 r.);
Członek honorowy Francuskiego Towarzystwa Chirurgicznego - French Society for Surgery (L´Association Française de Chirurgie) (od 2006 r.);
Członek honorowy Niemieckiego Towarzystwa Przewodu Pokarmowego – Die Deutsche Gesellschaft für Viszeralchirurgie (od 2007 r.);
Członek honorowy Czeskiego Towarzystwa Chirurgicznego im. J. E. Purkyne – Societas Chirurgica Bohemica (od 2008 r.);
Członek honorowy Bułgarskiego Towarzystwa Chirurgicznego - Bulgarien Society for Surgery (od 2014 r.);
Członek honorowy Oddziału w Serbii i Czarnogórze Międzynarodowego Towarzystwa Trzustkowo-Wątrobowo-Żółciowego - National Chapter for Serbia and Montenegro of the International Hepato – Pancreato – Biliary Associațion (od 2005 r.); 
Członek honorowy Rumuńskiego Towarzystwa Trzustkowo-Wątrobowo-Żółciowego i Przeszczepiania Wątroby (Romanian Association of Hepatic-Pancreatic-Biliary Surgery and Liver Transplantation) (od 2015r.);
Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego (od 2009 r.);
Członek honorowy Sekcji Endourologii tego Towarzystwa (od 2012 r.);
Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (od 2013r.);
Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (od 2013 r.);

 

Ponadto prof. M. Krawczyk jest członkiem następujących naukowych towarzystw zagranicznych:
International Hepato-Pancreato- Biliary Association,
European Association for Endoscopic Surgery,
International Liver Transplant Association,
International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists,
International Surgical Group,
European Surgical Association (President),
Societas Humboldtiana Polonorum.

Od 1997 roku jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich; w latach 2011- 2013 był Prezesem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wcześniej przez dwie kadencje był Wiceprezesem Zarządu, a przez trzy kadencje Sekretarzem Generalnym Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich. W latach 2001–2003 – Prezes Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Profesor Marek Krawczyk, jako pierwszy polski chirurg otrzymał europejski, honorowy dyplom eksperta w dziedzinie chirurgii wątroby, dróg żółciowych i trzustki. Jest członkiem "The European Board of Surgery (EBS) Qualification in Hepato-Pancreatic-Biliary Surgery” oraz “Examination Board of the Division HPB Surgery". Profesor Marek Krawczyk jest członkiem Advisory Membership Committee of the European Surgical Association.
Jest także Członkiem: Komitetu Redakcyjnego „HPB Surgery: The Official Journal of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association” oraz kolejnego, ważnego czasopisma zagranicznego – Hepatogastroenterology.

 

Zainteresowania: Patofizjologia zespołu krótkiego jelita. Zagadnienia ostrego zapalenia trzustki. Problemy zmian ogniskowych w wątrobie. Ultrasonografia śródoperacyjna wątroby. Chirurgia laparoskopowa . Rekonstrukcje dróg żółciowych. Przeszczepianie wątroby od dawcy zmarłego. Przeszczepianie wątroby od dawcy żywego. Nowotwory wątroby i dróg żółciowych. Inne nowotwory przewodu pokarmowego.

Prof. dr hab. n. med. Rafał Paluszkiewicz (p.o. kierownika Kliniki 01.10.2016 - 31.12.2016)

 

 

Nazwa uczelni i rok ukończenia studiów: Akademia Medyczna w Warszawie (1975).

Związany z Kliniką od: 1980 – jako starszy asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Chorób Wątroby, a od 1984 adiunkt i od 2009 profesor w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.
W Centralnym Szpitalu Klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie pracuje od ukończenia studiów.
W latach 1975-1978 jako młodszy asystent, a w latach 1978-1980 asystent i starszy asystent w Klinice Chirurgii Naczyń i Transplantologii.

Od 1996 do dziś jest ordynatorem jednego z oddziałów Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 1 października do 31 grudnia 2016 roku pełnił obowiązki kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM.

Rok uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej: W1978 uzyskał specjalizację I st. z chirurgii ogólnej, a w 1985 specjalizację II st. z chirurgii ogólnej.
Inne specjalizacje podyplomowe: W 2003r. uzyskał specjalizację z transplantologii klinicznej.

Tytuł naukowy: W 1984 otrzymał stopień naukowy doktora nauk medycznych, w 1996 doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2009 tytuł profesora.
Staże krajowe i zagraniczne:
1989-1991 Senior Registrar in St.Luke’s Hospital Malta (2 lata);
1993r. w Centre Hepato-Biliare (prof. H. Bismuth) Hopital Paul Brousse, Paryż, Francja (6 miesięcy);
1995r. w Hopital de Hautepierre (prof. D.Jaeck), Strasbourg, Francja (2 tygodnie);
1998r. w King’s College Hospital (prof. N. Heaton), Londyn, Wielka Brytania (3 tygodnie).
Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:
Towarzystwo Chirurgów Polskich,
Polskie Towarzystwo Transplantacyjne,
International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders.
Zainteresowania: transplantacja wątroby, resekcja wątroby, operacje bariatryczne i metaboliczne

 


 

Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

 

Nazwa uczelni i rok ukończenia studiów: Akademia Medyczna w Warszawie, Wydział Lekarski, 1979

Związany z Kliniką od: momentu powstania, 1981

Rok uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej: 1986

Inne specjalizacje podyplomowe: transplantologia kliniczna (2003), chirurgia onkologiczna (2009)

Tytuł naukowy: Prof. dr hab. n. med.

Staże krajowe i zagraniczne:
Centre Hepato-Biliaire, Hôpital Paul Brousse, Université Paris XI, Francja - 1993-94,
Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego, Endokrynologicznej i Transplantacji Szpitala Hautepierre, Instytut IRCAD Hopital Civil, Strasbourg - 1995,
Uniwersytet Ludwika Pasteura, Strasbourg - 1996,
Kliniki Uniwersyteckie w  Paryżu-Beaujon, Bordeaux, Rennes, Monaco - 1999,
Klinika Transplantacyjna Uniwersytetu w Kioto, Japonia – 2000,
Dumont – UCLA Department of Surgery, Division of Liver, Pancreas and Small Bowel Transplantation Uniwersytetu California, LA – 2003.

Członkostwo w towarzystwach:
Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Transplantacyjne (Prezes 2015-2017),
Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego,
International Hepato–Pancreato–Biliary Association,
European-African Hepato-Pancreato-Biliary Association (Council member–at-large),
International Liver Transplantation Society,
European Society for Organ Transplantation,
European Liver and Intestinal Transplantation Association (Board Member),
International Association of Surgeons & Gastroenterologists,
French Association for Digestive Surgery,
Compagnons Hepato-Biliaires,
American Society of Transplant Surgeons.

Zainteresowania: muzyka, teatr, sport (narty, żeglarstwo, nurkowanie), podróże, historia chirurgii.

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski

 

 

1983  Akademia Medyczna w Warszawie, I Wydział Lekarski

 

Związany z Kliniką od: 1984 jako wolontariusz a od 1986 asystent SPCSK

Rok uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej (lub rok rezydentury specjalizacji): I stopień 1987, II stopień 1991

Inne specjalizacje podyplomowe: zarządzanie podmiotami ochrony zdrowia 2016, SGH

Tytuł naukowy: profesor tytularny 2008

Obecne stanowisko:  prof. nadzwyczajny w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej

Szkolenia i staże zagraniczne:

A. Department of General Surgery and Liver Transplantation  L’Hopital Cochin, Paris, France,  prof. Didier Houssin, stypendium rządu francuskiego: 1. 09.1992 - 30.05. 1993.

B. Department of General  and Endoscopic Surgery, L’Hopital Maillot, Briey, France

 dr St. Lucas - 1.10.1993 - 31.10.1995  ( 2 lata ).

C. University of Lille, France, rok akademicki 1993 - 1994; fakultet medyczny: studia w zakresie chirurgii endoskopowej pod kierunkiem prof. Jean-Pierre Chambon.

D. Department of General and Endoscopic Surgery, Clinique de Bois Bernard, France,

dr  Gerard Fromont : 15.11. 1995 - 15. 12. 1995, 28. 07. 1997 -  2. 08. 1997,

21.08.2003- 25.08.2003.

E. Department of Vascular Surgery and Interventional Radiology, Cardiovascular Institute,

Baptist Hospital, Miami, Floryda, USA, dr. Barry Katzen : 1.02.1996 - 15. 02. 1996.

F. Department of Surgery and Department of  Interventional Radiology University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, dr. Ziv Haskal: 16.02.1996 - 28.02.1996.

G. Departament of Gastroenterology, l’Hopital de Bon Secours, Metz, France,

dr. Jean- Marc Perarnau, ( TIPS)

- 15.11. 1993 - 30. 11. 1993   i  20.05 - 30. 05.1994, 15.08.-20.08. 2000

H. Europeen Institute of  Telesurgery, Strasbourg, Francja -  staże w zakresie chirurgii laparoskopowej: - 30.05.  - 4.06.1994,  6.10. - 7.10.1995.

Członkostwo w Towarzystwach Naukowych:

2015-2017 – przewodniczący Oddziału Warszawskiego TCHP

2015 – członek Prezydium ZG TCHP, Skarbnik

2014- członek zagraniczny francuskiej Academie Nationale de Chirurgie

2013 -  Honorowy Ambasador Kongresów Polskich – tytuł nadany przez Polską Organizację Turystyczną

2013- członek European Surgical Association - ESA

2012- członek honorowy Sekcji Wideochirurgii TCHP

2010- członek honorowy Słowackiej Sekcji Chirurgii Małoinwazyjnej

2008 - członek honorowy Towarzystwa Chirurgów Czeskich

2008- Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

Od 2005 - członek Zarządu Głównego TCHP

2005-2009 - Prezes  Sekcji Wideochirurgii TCHP

2005 – 2011  Europeen Association for Endoscopic Surgery (EAES) - member of Educational and Training Board,

2009- 2011  członek prezydium EAES, chairman International Relations Committee

1996 -  Polskie Towarzystwo Hepatologiczne

1996  - Polskie Towarzystwo Transplantacyjne

1992 -  Towarzystwo Chirurgów Polskich ,

 

Zainteresowania:

- 1.Redaktor Naczelny i założyciel  kwartalnika „Videosurgery and orthers miniinvasive techniques” oficjalnego pisma Sekcji Wideochirurgii i Sekcji Chirurgii Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich

- 2011 - Założyciel i Prezes Fundacji Wideochirurgii działającej na rzecz rozwoju chirurgii małoinwazyjnej  oraz współfinansującej kwartalnik Videosurgery - www.wideochirurgia.com

- 2011 członek założyciel Klubu Sportowego OK! SPORT- w biegu na orientację

- 2013- współzałożyciel Klastra „Nowoczesna Medycyna”

- twórca cyklicznego sympozjum filmowego Międzynarodowego Festiwalu Filmów Medycznych  edycje 14-16.11.2013 i 20-22.11.2014 Ryn , 24-25.11.2016 Turzno – przewodniczący komitetu Organizacyjnego i Naukowego

-  2014 - twórca platformy edukacyjnej Wirtualny Uniwersytet Medycyny – eWUMed, podwalin systemu edukacyjnego przez Internet dla lekarzy i pielęgniarek tzw. e-learning

- 2016 założyciel  stowarzyszenia International Medical Pen Club, które ma za zadanie skupiać redaktorów naczelnych i wydawców pism medycznych

HOBBY- biegi na orientację, narty zjazdowe, tourowe i biegowe

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski

 

W latach 1982 – 1988 studiował na I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie.
W roku 1991 uzyskał specjalizację pierwszego stopnia z chirurgii ogólnej, a w roku 1996 specjalizację drugiego stopnia z chirurgii ogólnej.
W roku 2003 zdobył specjalizację z transplantologii klinicznej. Poza tym w 1994 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych i w 2008 roku stopień doktora habilitowanego.
Tytuł profesora nauk medycznych uzyskał w roku 2016.

Główne zainteresowanie kliniczne to : transplantacja wątroby z powodu jej ostrej i przewlekłej niewydolności, operacje pobrania fragmentu wątroby od żywych dorosłych dawców do transplantacji u dzieci, a także  chirurgia nowotworów wątroby i dróg żółciowych, chirurgia trzustki, operacje naprawcze w przypadku kalectwa dróg żółciowych, chirurgiczne metody leczenia guzów neuroendokrynnych przewodu pokarmowego (GEP-NEN) oraz leczenie chirurgiczne torbieli bąblowcowych wątroby.

Najważniejsze staże zagraniczne :
1999 r. Division of Surgery, Anaesthetics & Intensive Care, Liver Surgery Section, Imperial College of Science, Technology and Medicine Hammersmith Hospital Campus, Londyn, Anglia ;
2001 r. Department of Transplantation and Immunology Kyoto University Faculty of Medicine, Kioto, Japonia ;
2005 r. Ghent University Hospital, Workshop on Transplant  Immunology: New Frontiers. Small For Size In Liver Surgery, Ghent, Belgia ;
2009 r. Scientific and Education Meeting European Society for Organ Transplantation, Paryż, Francja ;
2014 r. Expert Meeting on Liver Perfusion, University Medical Center, Groningen, Holandia.


Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych, jest autorem licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Dodatkowo jest autorem rozdziałów w podręcznikach chirurgii, interny i transplantologii, a także kierownikiem i wykonawcą wielu projektów badawczych. Jest promotorem wielu doktorantów a także członkiem wielu krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych. Jest opiekunem specjalizacji z chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej. Wykłada i prowadzi zajęcia ze studentami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Dr hab. n. med. Krzysztof Dudek

 

W latach 1991-1997  studiował na  I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. 

 

Staż podyplomowy  odbył  w latach 1997-1998   w Centralnym Wojskowym Szpitalu Klinicznym przy ul.  Szaserów.

 

W latach pracował 1998-1999  jako  asystent w Zakładzie Neurofarmakologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w  Warszawie, ul. Sobieskiego 1/9.

 

W 21.06. 2006 r. obronił  pracę doktorską  „Ocena standardowych parametrów czynności wątroby oraz ekspresji wybranych cytokin w prognozowaniu przebiegu pooperacyjnego u chorych po transplantacji wątroby”.  Promotor: prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

 

W latach 1999 - 2007 pracował jako asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Akademii Medycznej w Warszawie, od  01.03. 2007r. do chwili obecnej zatrudniony na stanowisku adiunkta  w tejże Klinice - od maja 2014 jako samodzielny pracownik naukowy WUM.

 

W  listopadzie 2006 r. uzyskał    specjalizację  z chirurgii ogólnej, w  kwietniu 2015r.  uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie: chirurgia onkologiczna, a  kwietniu  2016r. w dziedzinie: transplantologia kliniczna. 

 

W 19.03.2014 r. na podstawie pracy  „Czynniki optymalizacji chirurgicznego leczenia chorych z przerzutami raka jelita grubego do wątroby w zależności od stopnia zaawansowania”  uzyskał stopień doktora habilitowanego.

 

Staże zagraniczne: 2008-2009  studia z zakresu chirurgii okolicznej i hepatobiliarnej na  Université de Paris  XI - Faculté de Médecine de Paris Sud zakończone 08.2009  uzyskaniem: Diploma  Inter-Universitaire Européen Cancers Hépato-Bilio-Pancréatiques: Stratégies Onco-chirurgicales  uzyskany w Centre Hépato-Biliaire Hôpital Paul Brousse Villejuif

 

 

Liczba publikacji w czasopismach  -  43,  w tym : polskich -  14, zagranicznych - 30.

Dr hab. n. med. Michał Grąt

 

 

Nazwa uczelni i rok ukończenia studiów: Warszawski Uniwersytet Medyczny (2012)

Związany z Kliniką od: 2006 roku, początkowo jako student w ramach koła naukowego, następnie od 2012 roku jako lekarz stażysta i członek zespołu transplantacyjnego, a od 2013 roku jako lekarz rezydent w ramach szkolenia specjalizacyjnego w chirurgii ogólnej

Rok uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej (lub rok rezydentury specjalizacji): IV rok specjalizacji

Inne specjalizacje podyplomowe (rok uzyskania): -

Tytuł naukowy: Doktor habilitowany nauk medycznych

Staże krajowe i zagraniczne: „Intensive Course in Laparoscopic General Surgery”, European Institute of TeleSurgery, Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif (EITS/IRCAD), Strasburg, Francja (2010)

Członkowstwo w towarzystwach: International Hepato-Pancreato-Biliary Association, International Association of Surgeons, Gastroenterologists, and Oncologists

Autor lub współautor 51 artykułów naukowych o łącznym współczynniku Impact Factor 58,9 i punktacji MNiSW 949 oraz 6 rozdziałów w podręcznikach. Kierownik 3 projektów naukowych, w tym Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Laureat licznych nagród, m.in. stypendium Ministra Zdrowia, nagrody Polskiej Akademii Nauk, nagród Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, nagrody Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, nominowany w kategorii Medycyna w Plebiscycie PKN ORLEN „Polacy z Werwą”, Nagrody Finałowej w ramach programu „Nagrody Naukowe Polityki” tygodnika Polityka i nagrody Finałowej w konkursie Supertalenty „Pulsu Medycyny”.

Dr n. med. Bartosz Cieślak

 

 

Nazwa uczelni i rok ukończenia studiów: Akademia Medyczna w Warszawie 2002

Związany z Kliniką od:

1996 – Studenckie Koło Naukowe (od 1 roku studiów), staż kierunkowy w Klinice, studia doktoranckie, etat szpitalny

Rok uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej (lub rok rezydentury specjalizacji):

2011 chirurgia ogólna

Inne specjalizacje podyplomowe (rok uzyskania):

2016 transplantologia kliniczna

2016 otwarcie chirurgii onkologicznej (planowane zakończenie 2018)

Tytuł naukowy:

dr n.med.

Staże krajowe i zagraniczne:

2001    Getynga, Niemcy

2002    Kent & Sussex Hospital NHS Trust Tunbridge Wells, Kent, Wielka Brytania.

2007    LUMC Leiden, Holandia

2007    Berlin (ESOT)

2009    Metabolic Surgery Masterclass, Elancourt, France, 2009r.

Członkostwo w towarzystwach:

Towarzystwo Chirurgów Polskich (TChP)

Polskie Towarzystwo Transplantacyjne (PTT)

European Society of Organ Transplantation (ESOT)

European Liver and Intestine Transplant Association (ELITA)

Sekcja Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich

European Association for Endoscopic Surgery (EAES)

Polskie Towarzystwo Hepatologiczne

Zainteresowania:

Szeroko pojęta turystyka górska

Dr n. med. Mariusz Grodzicki

 

 

Nazwa uczelni i rok ukończenia studiów: Akademia Medyczna w Warszawie ukończona w  1998r.

Związany z Kliniką od:  1995 jako założyciel Studenckiego Koła Naukowego działającego do dzisiaj przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby.  Od 1999 zatrudniony jako młodszy asystent. Od 2008 po uzyskaniu specjalizacji z chirurgii ogólnej jako starszy asystent.

Rok uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej: 2008

Inne specjalizacje podyplomowe (rok uzyskania): Chirurgia onkologiczna w trakcie szkolenia. Planowane ukończenie 2018r.

Tytuł naukowy: Tytuł doktora nauk medycznych uzyskany w 2013r.

Staże krajowe i zagraniczne: 2 miesięczne praktyki studenckie w St.Mary’s Hospital w Sidcup w Anglii w 1996r. 

Członkostwo w towarzystwach: Członek Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego od 2012

Zainteresowania: chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, chirurgia wątroby i dróg żółciowych, chirurgia transplantacyjna, szczególnie wątroby, optymalizacja metod pobierania, przechowywania oraz wykorzystania narządów od dawców zmarłych, leczenie ostrej niewydolności wątroby, przeszczepianie wątroby. 

Dr n. med. Ireneusz Grzelak

 

 

Studia w latach 1981-1988 na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. W1988 r. otrzymał dyplom lekarza.

Zatrudniony od 1989 jako asystent, a później starszy asystent w Klinice Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby.

W latach 1991 i 2007 uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej systemem dwustopniowym, egzamin zdany z wyróżnieniem.

W` latach 1998-2007 zatrudniony jako konsultant chirurg w Poradni „Medycyny Rodzinnej” od początku istnienia przychodni.

W 1997 r. ukończył kurs chirurgii laparoskopowej. Odbył staż z torakochirurgii

w latach 1988 i 2003. W 2007 r. kurs z orzecznictwa medycznego.

Odbył 2 naukowe staże zagraniczne - w 1993 r. w l’Hôpital PAUL-BROUSSE w Paryżu w dziedzinie chirurgii i transplantacji wątroby i w 1997r. miesięczny staż z techniki zabiegów TIPS (przezskórnych wewnątrzwątrobowych zespoleń wrotno-systemowych), Francja – Metz.

 

 

Dr n. med. Piotr Kalinowski
 

Nazwa uczelni i rok ukończenia studiów: Akademia Medyczna w Warszawie (obecnie WUM), 2003

Szkoła Główna Handlowa, studia podyplomowe Zarządzanie Zakładami Opieki Zdrowotnej 2004

Związany z Kliniką od: 2004

Rok uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej (lub rok rezydentury specjalizacji): 2011

Inne specjalizacje podyplomowe (rok uzyskania): Chirurgia onkologiczna 2015

Tytuł naukowy: jeszcze nie ma, ale stopień naukowy – dr n.med. (od 2011)

Staże krajowe i zagraniczne: szkolenia z zakresu chirurgii m.in. w takich ośrodkach jak Cushieri Skills Centre w Szkocji, European Institute of TeleSurgery we Francji i European School of Laparoscopic Surgery w Belgii

Członkostwo w towarzystwach:

Towarzystwo Chirurgów Polskich (TChP),

Sekcja Wideochirurgii TChP,

European Association of Endoscopic Surgery (EAES)

 International Federation for Surgery of Obesity (IFSO)

Zainteresowania:

Chirurgiczne: chirurgia transplantacyjna, brał udział w ponad 600 operacjach przeszczepienia wątroby. Jest zaangażowany we wdrażanie nowoczesnych technik chirurgii wątroby, chirurgii laparoskopowej oraz chirurgii bariatrycznej i metabolicznej.

Dr n. med. Marcin Kotulski

 

 

Nazwa uczelni i rok ukończenia studiów: I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie 2000

Związany z Kliniką od: 15.02.2002

Rok uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej (lub rok rezydentury specjalizacji): 2009

Inne specjalizacje podyplomowe (rok uzyskania): chirurgia onkologiczna uzyskana w 2016 roku, transplantologia kliniczna otwarta w 2016 roku, uzyskanie dyplomu nr AKP/12/11/2007 pierwszej edycji podyplomowych studiów koordynatorów ds. transplantacji narządów (WUM - 29.06.2007)

Stopień naukowy: doktor nauk medycznych w zakresie medycyna specjalność chirurgia na podstawie rozprawy pt.: „Ocena skuteczności dializ albuminowych systemem „Prometeusz” w leczeniu chorych z niewydolnością wątroby” (2015)

Staże krajowe i zagraniczne: 16-18.12.2005  kurs: “6th European Transplant Fellow Workshop” – Wrocław; 30.05.2007-1.06.2007 kurs: „3rd European Donor Surgery Masterclass and 1st Basic Course on the Split Liver” – Leiden; 10-12.12.2007 kurs: Obsługa aparatów Fresenius Medical “Prometheus” FPSA System – Warszawa; 10.09.2009-14.09.2009 kurs: “30th TOP (Transplantation Operative Procedure)” – Berlin; 05.2010 miesięczny staż w zakresie chirurgii hepatobiliarnej w Klinice Chirurgii Ogólnej, Hepatobiliarnej i Endokrynologicznej Szpitala de Hautepierre – Strasbourg; 7.09.2011 zdanie egzaminu w dziedzinie chirurgii transplantacyjnej – pobrania wielonarządowe przed komisją European Board of Surgery (UEMS) – Glasgow

Członkostwo w towarzystwach: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Transplantacyjne (pełni funkcję skarbnika Towarzystwa w kadencji 2015-2017), Polskie Towarzystwo Hepatologiczne, European Society for Organ Transplantation (ESOT).

Zainteresowania: chirurgia hepatobiliarna - transplantacyjna i onkologiczna, obsługa komputera klasy PC: software i hardware, literatura fantastyczna: science-fiction i fantasy, mitologia i architektura starożytnej Grecji, sport - koszykówka

Dr n. med. Piotr Remiszewski

 

 

Nazwa uczelni i rok ukończenia studiów: Akademia Medyczna w Warszawie, absolwent II Wydziału Lekarskiego, rok ukończenia 1997

Związany z Kliniką:  od stycznia 2000r

•              2000-2005r jako lekarz rezydent

•              od 2007r zatrudniony jako starszy asystent

•              od 03.2012r zatrudniony w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na stanowisku adiunkta

11.2006r państwowy egzamin specjalizacyjny z chirurgii ogólnej

03.2015r państwowy egzamin specjalizacyjny z transplantologii klinicznej

Tytuł naukowy: doktor nauk medycznych, rok uzyskania tytułu 2006r

Staże krajowe i zagraniczne: 04.2010r Charité Campus Virchow-Klinikum, Berlin, Department of General, Visceral, Vascular and Thoracic Surgery

Członkostwo w towarzystwach: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Transplantacyjne, Polskie Towarzystwo Hepatologiczne, European Society for Organ Transplantation

Zainteresowania medyczne: transplantologia w szczególności przeszczepianie wątroby, chirurgia małoinwazyjna, chirurgia bariatryczna

Zainteresowania pozamedyczne: sport, podróże

Dr n. med. Michał Skalski

 

 

Nazwa uczelni i rok ukończenia studiów: Akademia Medyczna w Łodzi 2002r.

Związany z Kliniką od: 2004r

Rok uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej (lub rok rezydentury specjalizacji):

2011r. – tytuł specjalisty z chirurgii ogólnej

Inne specjalizacje podyplomowe (rok uzyskania):

2015r. – tytuł specjalisty z chirurgii onkologicznej

2016r. – rozpoczęcie specjalizacji z transplantologii klinicznej

Tytuł naukowy:

2014r – uzyskanie tytułu doktora

Członkowstwo w towarzystwach:

Polskie Towarzystwo Transplantacyjne

Praca z Zarządzie Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich

Zainteresowania:

Podróże

Fotografia

Narciarstwo

Żeglarstwo

Dr n. med. Piotr Smoter

 

 

Dr n. med. Danuta Suchowera

Dr n. med. Wojciech Figiel

 

 

Nazwa uczelni i rok ukończenia studiów: Akademia Medyczna w Warszawie 1988 r.

Uniwersytet Warszawski – Ekonomika Zdrowia (studia podyplomowe) 1993 r.

Związany z Kliniką od: 2004r.

Rok uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej (lub rok rezydentury specjalizacji):

Inne specjalizacje podyplomowe (rok uzyskania): Anestezjologia i Intensywna Terapia 1999 r.

Tytuł naukowy: lekarz

Staże krajowe i zagraniczne: Hospital Nuestra Señora del Prado – Talavera de la Reina (Toledo); Hospital Cruz Roja – Hospitalet (Barcelona)

Członkowstwo w towarzystwach:

Zainteresowania: historia XX wieku, literatura współczesna, psy – szczęśliwy posiadacz Shar-pei’a

Lek. Wacław Hołówko

 

 

Nazwa uczelni i rok ukończenia studiów: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2014

Związany z Kliniką od: 2009

Rok uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej (lub rok rezydentury specjalizacji): rozpoczęcie rezydentury 11/2015

Inne specjalizacje podyplomowe (rok uzyskania): -

Tytuł naukowy: -

Staże krajowe i zagraniczne:

08-09/2011 - staż kliniczny w Institute of Liver Studies, Hepatobiliary and Liver Transplant Surgery, King’s College Hospital, London, England

08/2013 - B.E.S.T. Innovation Course at IRCAD, Strasbourg, France

10-11/2014 - staż kliniczny w MD Anderson Cancer Center, University of Texas in Houston, United States of America

11/2016 - ESSO-EYSAC Hands-on Course on Surgical Technique - Abdominal Surgery, Leiden University Medical Center, Netherlands

Członkowstwo w towarzystwach:

Towarzystwo Chirurgów Polskich - Sekcja Młodych Chirurgów

European Society of Surgical Oncology - ESSO Young Surgeons Alumni Club

Zainteresowania: chirurgia laparoskopowa, guzy pierwotne i wtórne wątroby

Lek. Konrad Kobryń

 

 

Studia medyczne ukończył w 2010 roku na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Odbył staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.

Z Kliniką związany jest od 2005 roku, jako członek oraz przewodniczący studenckiego koła naukowego przy Klinice. W 2012r. rozpoczął specjalizację z chirurgii ogólnej w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby. Prowadzi zajęcia z chirurgii ogólnej ze studentami I Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauki o Zdrowiu oraz English Division.

W 2016r. ukończył 4 letnie podyplomowe studia doktoranckie na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Członek Rady I Wydziału Lekarskiego w latach 2008-2012.

Członek Senackiej Komisji ds. Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008-2012.

Członek International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA) od 2013 roku.

Członek Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (PTT) od 2013 roku.

Członek European Society of Organ Transplantation (ESOT) od 2014 roku.

Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP) od 2015 roku.

Kursy: 1st Basic Course in Liver Transplantation, Mediolan, Marzec, 2015r.; 2nd Basic Course in Liver Transplantation, Rotterdam, Październik, 2016r.; HESPERIS Transplant Course Marzec, 2017r.

Staże zagraniczne: Addenbrooke’s Hospital, Cambridge (2011); MC Erasmus, Rotterdam (2016); Ospedale Borgo Roma, Verona (2017).

Autor i współautor 20 publikacji w polskich i anglojęzycznych czasopismach.

Autor i współautor 28 doniesień krajowych i zagranicznych.

Zainteresowania: Poza chirurgią ogólną, transplantacyjną i hepato-pancreato-biliarną, uwielbia podróże, nurkowanie, snowboard.

 

Lek. Michał Korba

Lek. Maciej Krasnodębski

 

 

Charakterystyk profilu osobowego (max. 200 słów):

 

Imię i Nazwisko: Maciej Krasnodębski

Nazwa uczelni i rok ukończenia studiów: Warszawski Uniwersytet Medyczny 2008 rok

Związany z Kliniką od: 2013

Rok uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej (lub rok rezydentury specjalizacji): 2016

Inne specjalizacje podyplomowe (rok uzyskania):

Tytuł naukowy: w trakcie studiów doktoranckich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 2014-2018

Staże krajowe i zagraniczne:

04.2013 staż w Klinice Chirurgii Universitasklinikum Heidelberg, Niemcy

06.2016 szkolenie z chirurgii laparoskopowej IRCAD/EITS Strasbourg, Francja

Członkostwo w towarzystwach:

Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich od 2012 roku

Zainteresowania:

Chirurgia onkologiczna, transplantacyjna i małoinwazyjna

 

Lek. Sławomir Kozieł

 

 

Nazwa uczelni i rok ukończenia studiów: Akademia Medyczna w Lublinie, 1993

Związany z Kliniką od: maj 2010

Rok uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej (lub rok rezydentury specjalizacji):

2001 Specjalista Chirurgii Ogólnej

Inne specjalizacje podyplomowe (rok uzyskania):

2007-Certyfikat z Endoskopii Zabiegowej TChP

2013-Certyfikat Międzynarodowego Trenera w Hemostazie Endoskopowej, Program Vista-Cook Medical

2017-Certyfikat Międzynarodowego Trenera Endoskopii Zabiegowej, Program Vista-Cook Medical

Tytuł naukowy: lekarz

Staże krajowe i zagraniczne:

2002-2003: Szkoła Kolonoskopii, Centrum Onkologii w Warszawie

2006-2007: Techniki ECPW, Olympus Endoterapia w Warszawie

2010-2016: Liczne kursy endoskopowe poziomu Masterclass organizowane przez ASGE i ESGE w ośrodkach szkoleniowych w USA i Francjii

Członkowstwo w towarzystwach:

TChP. Członek Zarządu Sekcjii Chirurgii Endoskopowej TChP, członek NYSGE i ESGE

Zainteresowania:

Fotografia, muzyka, podróże

Lek. Robert Lechowicz

 

 

lekarz z 28- letnim stażem. Zatrudniony w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku starszego asystenta. Kierownik Pracowni Ultrasonografii przy Klinice. Studia 1982 – 1988  I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie(obecnie WUM), 1991 – specjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej, 2002–  specjalizacja II stopnia z radiologii  i diagnostyki obrazowej.

Przebieg pracy zawodowej:  Od 1989 pracownik Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby W.U.M., Ze względów zdrowotnych rezygnacja z pracy w Klinice- zatrudniony w II Zakładzie Radiologii Klinicznej SPCSK  WUM a następnie w Zakładzie Diagnostyki Radiologicznej Szpitala MSWiA w Warszawie.  Ponownie zatrudniony w Klinice w 2004 roku w Pracowni Ultrasonografii.

Publikacje:  Autor kilku rozdziałów w książkach- dotyczących roli usg  w diagnostyce onkologicznej. Ultrasonografii w chirurgii wątroby i dróg żółciowych oraz ultrasonografii śródoperacyjnej

Główne kierunki badań i osiągnięcia w działalności naukowej: Wykonuje specjalistyczne badania ultrasonograficzne  z zakresu chirurgii wątroby, dróg żółciowych a także transplantacji-  w tym badania kontrastowe oraz śródoperacyjne. Prowadzi kursy z ultrasonografii dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej.

Oraz kursy doskonalące z technik badania dopplerowskiego, układu wrotnego itp dla lekarzy radiologów

Lek. Joanna Ligocka

 

 

Nazwa uczelni i rok ukończenia studiów: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2014

Związana z Kliniką od: 2009-2010 członek Koła, 2010-2014 Vice Przewodnicząca Koła; 11.2015-obecnie rezydentka i doktorantka

Rok uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej (lub rok rezydentury specjalizacji): 2015 rozpoczęcie specjalizacji z chirurgii ogólnej

Inne specjalizacje podyplomowe (rok uzyskania): nd

Tytuł naukowy: nd

Staże krajowe i zagraniczne:

  • King’s College London, Insitute of Liver Studies (staż 3 miesięczny);
  • Massachusetts General Hospital, Transplant Center, Transplantation Biology Research Center (staż 6 miesięczny);
  • Columbia University, Presbiterian New York Hospital, Center for Liver Disease and Transplantation (staż 2 tygodnie)

Członkowstwo w towarzystwach:

  • Polskie Towarzystwo Transplantacyjne
  • European Association for the Study of the Liver

 

Zainteresowania:

  • Chirurgia wątroby, trzustki i dróg żółciowych
  • Immunologia w transplantacji narządów unaczynionych
  • Chirurgia laparoskopowa jamy brzusznej

Ultrasonografia jamy brzusznej

Lek. Małgorzata Nowosad

 

Nazwa uczelni i rok ukończenia studiów: I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2009 rok.

Związany z Kliniką od: października 2012 roku

Rok uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej (lub rok rezydentury specjalizacji): 5 rok rezydentury z chirurgii ogólnej

Inne specjalizacje podyplomowe (rok uzyskania): brak

Tytuł naukowy: lek med

Staże krajowe i zagraniczne:

40th Top Course in Organ Transplantation Wrzesień 11-15, 2014r.

1st Basic Course in Liver Transplantation, Milan, Marzec 7-8, 2015r.

European Donor Surgery Masterclass and Basic Course on the Split Liver EDSM&BCSL Czerwiec 22-23, 2015r.

Staże zagraniczne: Staż w Klinice Chirurgii Transplantacyjnej w Szpitalu Erasmus University Medical Center w Rotterdamie, Wrzesień 2014r, Październik 2016r.

Członkowstwo w towarzystwach:

Członkini Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (PTT) od 2013 roku.

Członkini European Society of Organ Transplantation (ESOT) od 2014 roku.

Członkini Towarzystwa Chirurgów Polskich (TChP) od 2015 roku.

Zainteresowania:

medycznie: chirurgia transplantacyjna i medycyna ratunkowa

prywatnie: narciarstwo wysokogórskie, podróże, malarstwo i gotowanie

Lek. Łukasz Nazarewski

 

 

Ukończył studia na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2010r. W latach 2010–2011 odbył staż podyplomowy w klinikach Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego przy ul. Banacha w Warszawie. W grudniu 2011r. rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby jako młodszy asystent. W kwietniu 2012r. otworzył specjalizację z chirurgii ogólnej, której program realizuje pod opieką prof. dr hab. med. Marka Krawczyka (byłego Kierownika Kliniki). Od października 2012r. do września 2016r. uczestnik studiów doktoranckich w WUM, obecnie w trakcie opracowywania pracy doktorskiej pt. „Analiza zmian stężenia sfingozyno-1-fosforanu we krwi chorych przed i po przeszczepieniu wątroby”. W obszarze jego zainteresowań naukowych i klinicznych znajdują się: transplantologia kliniczna i doświadczalna, chirurgia onkologiczna (w tym poszukiwanie nowych markerów nowotworowych) oraz chirurgia  małoinwazyjna. Jest autorem i współautorem kilkunastu prac

oryginalnych i poglądowych, opublikowanych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych oraz członkiem kilku towarzystw naukowych (m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego). Czas wolny najchętniej spędza w towarzystwie ukochanej oraz dwóch biszkoptowych labradorów wspólnie podróżując, jeżdżąc na nartach oraz czytając powieści sensacyjne.

Lek. Marta Przybysz

 

 

Dr n. med. Jan Pertkiewicz

Lek. Rafał Stankiewicz

 

 

Nazwa uczelni i rok ukończenia studiów: Warszawski Uniwersytet Medyczny, 2010

Związany z Kliniką od: 2005

Rok uzyskania specjalizacji z chirurgii ogólnej (lub rok rezydentury specjalizacji): 5 rok rezydentury

Inne specjalizacje podyplomowe (rok uzyskania):

Tytuł naukowy: lekarz

Staże krajowe i zagraniczne: IX.2014 Kurs „Organ transplantation”, Berlin, Niemcy

Członkowstwo w towarzystwach:

Zainteresowania: chirurgia ogólna, wątroby i dróg żółciowych, chirurgia transplantacyjna, szczególnie wątroby, optymalizacja metod pobierania, przechowywania oraz wykorzystania narządów od dawców zmarłych, leczenie ostrej niewydolności wątroby


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Department of General, Transplant and Liver Surgery
Medical University of Warsaw

  1. pl
  2. en