KURS DOSKONALĄCY : PIERWOTNE I WTÓRNE GUZY WĄTROBY

 

14-15.05.2019r.

 

 

Kierownik kursu: Prof. dr hab. med. K. Zieniewicz

Wykładowcy: K. Zieniewicz, R. Paluszkiewicz, T. Wróblewski, W. Otto,

W. Patkowski, M. Grąt, K. Dudek, O. Kornasiewicz, P. Remiszewski,

M. Kotulski, M. Skalski, I.Grzelak,  P.Smoter

 

Kurs dwudniowy obejmujący wykłady, udział w operacjach i prezentacje filmowe. Możliwość przedstawienia i omówienia przez kursanta własnego przypadku chorego z guzem wątroby z analizą ekspercką i możliwością leczenia w ośrodku referencyjnym.

 

 

 

I dzień (13.05./poniedziałek) - Sala Konferencyjna 9.00 – 15.00

 

 1. 9.00 – 9.50 / 10 minut dyskusja ew. przerwa

Anatomia chirurgiczna wątroby i technika resekcji wątroby –

prof. K. Zieniewicz

 1. 10.00 – 10.50 / 10 minut dyskusja ew. przerwa

Nieresekcyjne możliwości leczenia guzów wątroby –

doc. K. Dudek

 1. 11.00 – 11.50 / 10 minut dyskusja ew. przerwa

HCC. Diagnostyka, leczenie, wyniki –

doc. M. Grąt

 1. 12.00 – 12.50 / 10 minut dyskusja ew. przerwa

CCC. Diagnostyka, leczenie, wyniki

prof. R. Paluszkiewicz

 1. 13.00 – 13.50 / 10 minut dyskusja ew. przerwa

Resekcje wątroby z powodu łagodnych guzów wątroby

dr P. Remiszewski

 1. 14.00 – 14.50 / 10 minut dyskusja

Prezentacja doświadczenia kliniki

dr M. Skalski

 

II dzień (14.05./wtorek) – Sala Konferencyjna 9.00 – 15.00

 

 1. 9.00 – 9.50 / 10 minut dyskusja ew. przerwa

Cystadenoma / Cystadenocarcinoma

prof. W. Otto

 1. 10.00 – 10.50 / 10 minut dyskusja ew. przerwa

Przerzuty GEP-NEN

dr M. Kotulski

 1. 11.00 – 11.50 / 10 minut dyskusja ew. przerwa

Inne przerzuty do wątroby

doc. O. Kornasiewicz

 1. 12.00 – 12.50 / 10 minut dyskusja ew. przerwa

Chirurgia laparoskopowa w leczeniu guzów wątroby

prof. T. Wróblewski

 1. 13.00 – 13.50 / 10 minut dyskusja ew. przerwa

Przerzuty raka jelita grubego

prof. W. Patkowski

 1. 14.00 – 14.50 / 10 minut dyskusja

Analiza chorego z guzem wątroby w obecności ekspertów i wybór

optymalnej metody leczenia

dr I. Grzelak/dr P. Smoter

 

Zakończenie kursu / kolokwium / i wydanie certyfikatów

możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego