Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

11.05.2020

Kurs doskonalący : Kalectwo dróg żółciowych

 

Kierownik kursu: Prof. dr hab. med. W. Patkowski

Wykładowcy: K. Zieniewicz, W. Otto, W. Patkowski, I. Grzelak,

K. Dudek, P. Smoter, S. Kozieł, T. Wróblewski, M. Grąt

R. Paluszkiewicz, O. Kornasiewicz

Kurs dwudniowy obejmujący wykłady, udział w operacjach i prezentacje filmowe. Możliwość przedstawienia i omówienia przez kursanta własnego przypadku jatrogennego uszkodzenia dróg żółciowych z analizą ekspercką i możliwością leczenia w ośrodku referencyjnym.

I dzień 11.05.2020 (poniedziałek) - Sala Konferencyjna 9.00 – 15.00

 

 1. 9.00 – 9.50 / 10 minut dyskusja

Anatomia dróg żółciowych i klasyfikacje jatrogennych uszkodzeń

dróg żółciowych – prof. R. Paluszkiewicz

 

 1. 10.00 – 10.50 / 10 minut dyskusja

Śródoperacyjne i pooperacyjne rozpoznanie kalectwa dróg

żółciowych. Zasady postępowania. – dr I. Grzelak

 

 1. 11.00 – 11.50 / 10 minut dyskusja

Rola leczenia endoskopowego – dr S. Kozieł

 

 1. 12.00 – 12.50 / 10 minut dyskusja

Technika operacji naprawczych – prof. W. Otto

 

 1. 13.00 – 13.50 / 10 minut dyskusja

Wyniki leczenia kalectwa dróg żółciowych – doc. K. Dudek

 1. 14.00 – 14.50 / 10 minut dyskusja

Znaczenie transplantacji wątroby w leczeniu chorych z kalectwem dróg żółciowych – prof. W. Patkowski

 

II dzień 12.05.2020 (wtorek) – Sala Konferencyjna 9.00 – 14.00

 

 1. 9.00 – 9.50 / 10 minut dyskusja

Zasady bezpiecznej cholecystektomii i standardy leczenia chorych

z uszkodzeniem dróg żółciowych w ośrodku referencyjnym–

prof. K. Zieniewicz

 

 1. 10.00 – 12.00

Transmisja z sali operacyjnej z komentarzem na temat optymalnej metody leczenia – prof. T.Wróblewski/

doc. O. Kornasiewicz

 

 1. 12.00 – 12.50 / 10 minut dyskusja

Postępowanie wg protokołu ERAS w leczeniu chorych

z kalectwem dróg żółciowych - doc. M. Grąt

 

 1. 13.00 – 14.00

Zaliczenie kursu i analiza przypadków klinicznych uszkodzenia dróg żółciowych w obecności ekspertów. Wydanie certyfikatów - prof. K. Zieniewicz / prof. W. Patkowski

 

 

 

 

 

 

16.03.2020

 

Kurs doskonalący : Pierwotne i wtórne guzy wątroby

 

Kierownik kursu: Prof. dr hab. med. K. Zieniewicz

Wykładowcy: K. Zieniewicz, W. Patkowski, R. Paluszkiewicz, T. Wróblewski,

W. Otto, M. Grąt, K. Dudek, O. Kornasiewicz, M. Kotulski,

M. Skalski, I. Grzelak, P. Smoter

 

Kurs dwudniowy obejmujący wykłady, udział w operacjach i prezentacje filmowe. Możliwość przedstawienia i omówienia przez kursanta własnego przypadku chorego z guzem wątroby z analizą ekspercką i możliwością leczenia w ośrodku referencyjnym.

 

I dzień 16.03.2020 (poniedziałek) - Sala Konferencyjna 9.00 – 15.00

 

 1. 9.00 – 9.50 / 10 minut dyskusja

Anatomia chirurgiczna wątroby i technika resekcji wątroby –

prof. K. Zieniewicz

 1. 10.00 – 10.50 / 10 minut dyskusja

Nieresekcyjne możliwości leczenia guzów wątroby –

doc. K. Dudek

 1. 11.00 – 11.50 / 10 minut dyskusja

HCC. Diagnostyka, leczenie, wyniki –

doc. M. Grąt

 1. 12.00 – 12.50 / 10 minut dyskusja

CCC. Diagnostyka, leczenie, wyniki

prof. R. Paluszkiewicz

 1. 13.00 – 13.50 / 10 minut dyskusja

Resekcje wątroby z powodu łagodnych guzów wątroby

dr I. Grzelak

 1. 14.00 – 14.50 / 10 minut dyskusja

Przerzuty raka jelita grubego

prof. W. Patkowski

 

II dzień 17.03.2020 (wtorek) – Sala Konferencyjna 9.00 – 15.00

 

 1. 9.00 – 10.00

 

Transmisja z sali operacyjnej z komentarzem na temat optymalnej metody leczenia

 

doc. K. Dudek

 

 1. 10.00 – 10.50 / 10 minut dyskusja

Cystadenoma / Cystadenocarcinoma

prof. W. Otto

 1. 11.00 – 11.50 / 10 minut dyskusja

Przerzuty GEP-NEN

dr M. Kotulski

 1. 12.00 – 12.50 / 10 minut dyskusja

Inne przerzuty do wątroby

doc. O. Kornasiewicz

 1. 13.00 – 13.50 / 10 minut dyskusja

Chirurgia laparoskopowa w leczeniu guzów wątroby

prof. T. Wróblewski / dr Hołówko

 1. 14.00 – 14.50

Zaliczenie kursu i analiza chorego z guzem wątroby w obecności ekspertów. Wydanie certyfikatów.

prof. K. Zieniewicz / dr P. Smoter

 

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017