Lek.Jan Stypułkowski

KOORDYNATORZY TRANSPLANTACYJNI


 

Lek.Paweł Rykowski

Lek.Justyna Smaga

REZYDENCI

PROFESOROWIE EMERYTOWANI

Lek.

Konrad Kobryń

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI


 

mgr Barbara Pawłowska

Pielęgniarka Koordynująca Oddział A

mgr Anna Kołowrotna

Pielęgniarka Koordynująca Oddział B

mgr Joanna Łaszczyk

Pielęgniarka Koordynująca Oddział C

mgr Marzena Karaban

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Anna Konarska

Pielęgniarka Opatrunkowa

mgr Katarzyna Prus

Pielęgniarka Koordynująca Oddział Intensywnej Terapii Chirurgicznej

mgr Marzena Pieniak

Pielęgniarka Opatrunkowa

mgr Jolanta Wierzchowska-Bożyś

Pielęgniarka opatrunkowa

mgr Krzysztof Zając

Koordynator

Anna Guzik

sekretariat biura koordynacyjnego

SEKRETARIAT


 

mgr Ewa Kuczewska

sekretariat Katedry
(sprawy kierowane do Kierownika Kliniki)

mgr Justyna Halat

sekretariat Kliniki

(sprawy pacjentów / sprawy studenckie)

mgr Kamila Krasuska 

sekretariat Kliniki

(sprawy pacjentów)

mgr Małgorzata Borys

sekretariat Kliniki Hepatologii

Lek. Rafał Stankiewicz

Dr n. med.
Jan Pertkiewicz

Lek. Joanna Ligocka

Lek. Małgorzata Nowosad

Lek. Łukasz Nazarewski

Lek. Marta Przybysz

Lek. Marcin Morawski

dr n.med. Maciej Krasnodębski

Lek. Sławomir Kozieł

Lek. Robert Lechowicz

Lek. Wacław Hołówko

Dr n. med.
Wojciech Figiel

Dr hab. n. med.
Oskar Kornasiewicz

Dr n. med.
Piotr Smoter

Dr n. med.

Michał Skalski

Dr n. med.

Marcin Kotulski

Dr n.med

Mariusz Grodzicki

Dr n. med.

Ireneusz Grzelak

Dr n. med.

Piotr Kalinowski

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski

Dr hab. n. med. Krzysztof Dudek

Prof. dr hab. n. med.

Michał Grąt

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

Prof. dr. hab. n. med. Rafał Paluszkiewicz

ZESPÓŁ LEKARSKI


 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

KLINIKA HEPATOLOGII

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017

 

TEMATY SEMINARIÓW IV ROK Grupa 2 / 11.01.2021 – 29.01.2021 semestr zimowy

 

I TYDZIEŃ

DZIEŃ

NR

TEMAT (CZAS TRWANIA)

PROWADZĄCY I

PROWADZĄCY II

PON

11.01.2021

1.

Wstrząs w chirurgii. Leczenie preparatami krwi u chorego z krwotokiem. Zaburzenia układu hemostazy i ich znaczenie w chirurgii. (45 min)

DR W. FIGIEL

DR K . KOBRYŃ

2

Zakażenia w chirurgii i ich leczenie. (45 min)

DR W. FIGIEL

DR K . KOBRYŃ

WT

12.01.2021

11.

  1. leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy i jej powikłań. (45 min)

 

PROF. M. KRAWCZYK

DOC O. KORNASIEWICZ

6.

Podstawy równowagi płynowej i elektrolitowej w chirurgii. (45min)

 

DR Ł. NAZAREWSKI

DR M. MORAWSKI

ŚRO

13.01.2021

5.

 

  1. chirurgiczne oraz technika zakładania szwów (90 min)

PROF. W PATKOWSKI

 

DR M.MORAWSKI

CZW

14.01.2021

12.

Chirurgiczne leczenie raka żołądka, połączenia żołądkowo-przełykowego, GIST przewodu pokarmowego. (45 min)

DR M. GRODZICKI

DR R. STANKIEWICZ

8.

Zasady pracy w bloku operacyjnym. (45min)

DR Konrad KOBRYŃ

 

DR M. KRASNODĘBSKI

PIĄ

15.01.2021

3.

 

  1. chorego do operacji. Ważne aspekty badania chorego w oddziale chirurgicznym. (45 minut)

 

PROF M. GRĄT

 

DR M. SKALSKI

 

4.

 

Aseptyka i antyseptyka w praktyce chirurgicznej.

 

PROF M. GRĄT

 

DR J. STYPUŁKOWSKI

 

 

 

 

II TYDZIEŃ

DZIEŃ

NR

TEMAT (CZAS TRWANIA)

PROWADZĄCY I

PROWADZĄCY II

PON

18.01.2021

7.

Niedożywienie, jego następstwa i leczenie u chorych chirurgicznych. (45 min)

 

DOC O. KORNASIEWICZ

DR J. STYPUŁKOWSKI

 

9.

Rany: podział i gojenie się ran. Leczenie ran. Odleżyny. (45 min)

 

DR Konrad KOBRYŃ

DR J. SMAGA

WT

19.01.2021

10.

Zapalenie otrzewnej w przebiegu chorób chirurgicznych . Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. (90 min)

DR M. SKALSKI

DR M. MORAWSKI

ŚRO

20.01.2021

13.

 

Mała chirurgia. (45 min)

PROF. R. PALUSZKIEWICZ

DR W. HOŁÓWKO

14.

Chirurgia przełyku, rak przełyku. Choroby śródpiersia. (45 min)

 

DR M. KOTULSKI

DR M. PRZYBYSZ

CZW

21.01.2021

15.

Chirurgia nowotworów. (90 min)

 

DR P. KALINOWSKI

DR M. KRASNODĘBSKI

PIĄ

22.01.2021

 

16.

Chirurgiczne leczenie raka jelita grubego. (90 min)

DOC. K. DUDEK

DR Ł. NAZAREWSKI

 

 

 

III TYDZIEŃ

 

DZIEŃ

NR

Temat (czas trwania)

PROWADZĄCY I

PROWADZĄCY II

PON

25.01.2021

17.

  1. zabiegowe kamicy pęcherzyka i dróg żółciowych – wskazania, techniki, wyniki leczenia. chirurgiczne raka pęcherzyka i dróg żółciowych. (90 min)

DR M. GRODZICKI

DR KONRAD KOBRYŃ

WT

26.01.2021

 

18.

Chirurgia wątroby. Chirurgiczne leczenie żółtaczki. (45 min)

 

PROF. K. ZIENIEWICZ

DR M. KOTULSKI

19.

Nadciśnienie wrotne. Chirurgia śledziony. (45 min)

 

PROF. K. ZIENIEWICZ

DR I. GRZELAK

ŚR

27.01.2021

20.

Leczenie chirurgiczne przepuklin ściany jamy brzusznej. Niedrożność jelit ( 90 min)

 

PROF.T. WRÓBLEWSKI

DR W. HOŁÓWKO

CZW

28.01.2021

21.

Chirurgiczne leczenie raka trzustki. (45 min)

DR P. SMOTER

DR R. STANKIEWICZ

22.

Rola chirurga w leczeniu ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki. (45 min)

DR P. SMOTER

DR M. NOWOSAD

PIĄ

29.01.2021

 

KOLOKWIUM

 

Dr P. Rykowski ( I. Grzelak)

DR W. FIGIEL