Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017

 

Lek.Jan Stypułkowski

KOORDYNATORZY TRANSPLANTACYJNI


 

Lek.Paweł Rykowski

Lek.Justyna Smaga

REZYDENCI

PROFESOROWIE EMERYTOWANI

Lek.

Konrad Kobryń

ZESPÓŁ PIELĘGNIARSKI


 

mgr Barbara Pawłowska

Pielęgniarka Koordynująca Oddział A

mgr Anna Kołowrotna

Pielęgniarka Koordynująca Oddział B

mgr Joanna Łaszczyk

Pielęgniarka Koordynująca Oddział C

mgr Marzena Karaban

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr Anna Konarska

Pielęgniarka Opatrunkowa

mgr Katarzyna Prus

Pielęgniarka Koordynująca Oddział Intensywnej Terapii Chirurgicznej

mgr Marzena Pieniak

Pielęgniarka Opatrunkowa

mgr Jolanta Wierzchowska-Bożyś

Pielęgniarka opatrunkowa

mgr Krzysztof Zając

Koordynator

Anna Guzik

sekretariat biura koordynacyjnego

SEKRETARIAT


 

mgr Ewa Kuczewska

sekretariat Katedry
(sprawy kierowane do Kierownika Kliniki)

mgr Justyna Halat

sekretariat Kliniki

(sprawy pacjentów / sprawy studenckie)

mgr Kamila Krasuska 

sekretariat Kliniki

(sprawy pacjentów)

mgr Katarzyna Krasuska 

sekretariat Katedry

Lek. Rafał Stankiewicz

Dr n. med.
Jan Pertkiewicz

Lek. Joanna Ligocka

Lek. Łukasz Nazarewski

Lek. Marta Przybysz

Lek. Marcin Morawski

dr n.med. Maciej Krasnodębski

Lek. Sławomir Kozieł

Lek. Robert Lechowicz

Lek. Wacław Hołówko

Dr n. med.
Wojciech Figiel

Dr hab. n. med.
Oskar Kornasiewicz

Dr n. med.
Piotr Smoter

Dr n. med.

Michał Skalski

Dr n. med.

Marcin Kotulski

Dr n.med

Mariusz Grodzicki

Dr n. med.

Ireneusz Grzelak

Dr n. med.

Piotr Kalinowski

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wróblewski

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski

Dr hab. n. med. Krzysztof Dudek

Prof. dr hab. n. med.

Michał Grąt

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk

Prof. dr. hab. n. med. Rafał Paluszkiewicz

ZESPÓŁ LEKARSKI


 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

KLINIKA HEPATOLOGII

Lek. Helena Podwysocka

Lek. Mateusz Bartkowiak

Lek. Krystian Mbamu

Lek.Damian Steć

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Otto