Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017

 

PRACOWNIE


 

Pracownia Endoskopowa Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby


 

W Pracowni Endoskopowej wykonuje się rocznie ok 2500 różnego rodzaju zabiegów i badań diagnostycznych.

 

W pełnym wymiarze pracuje tu dwóch lekarzy: dr Sławomir Kozieł i dr Jan Pertkiewicz. Dodatkowo zatrudnieni są 4 lekarze
w ramach ostrych dyżurów.

 

Pracownia specjalizuje się w leczeniu pacjentów z chorobami dróg żółciowych i powikłaniami nadciśnienia wrotnego. Każdego roku przeprowadza się tu ponad 700 procedur ECPW i ok.1000 zabiegów obliteracji żylaków przełyku i żołądka.

 

Poza tym Pracownia oferuje pełen zakres endoskopii zabiegowej przewodu pokarmowego, w tym: rozszerzanie i protezowanie zwężeń łagodnych i nowotworowych przełyku, dwunastnicy i jelita grubego, usuwanie polipów przewodu pokarmowego techniką EMR i ESD, leczenie achalazji przełyku rozszerzaniem balonowym i techniką POEM, endoskopowe leczenie torbieli rzekomych
i innych pozapalnych zbiorników okołotrzustkowych, endoskopowe leczenie pooperacyjnych przetok przewodu pokarmowego, leczenie krwotoków z przewodu pokarmowego, ECPW enteroskopem i od niedawna obliterację żylaków żołądka pod kontrolą EUS.

 

Pracownia pełni całodobowe dyżury endoskopowe, a zabiegi ratujące życie mogą być wykonywane w trybie 7/24. Większość zabiegów wykonujemy w znieczuleniu ogólnym lub w sedacji dożylnej, prowadzonej przez lekarzy anestezjologów. Zdecydowana większość pacjentów leczona jest w trybie hospitalizacji i przygotowanie do zabiegu odbywa się w oddziale szpitalnym.

 

Pacjenci leczeni w trybie hospitalizacji jednodniowej, powinni zgłosić się w dniu zabiegu do Izby Przyjęć, posiadać Skierowanie
do Szpitala i Dowód osobisty oraz dokumentację medyczną.

 

Należy być na czczo, a przygotowanie do zabiegu odbyć w domu, zgodnie z przekazywaną w dniu rejestracji instrukcją. Po zabiegu pacjent wraca na oddział macierzysty, a pacjenci jednodniowi są wypisywani do domu po kilkugodzinnej obserwacji.

 

Pacjenci leczeni w trybie jednodniowym w sedacji, muszą być odbierani po wypisie przez dorosłą osobę towarzyszącą.

 

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów po wypisie (np. krwawe wymioty lub wypróżnienia, silne bóle brzucha
z towarzyszącym wzdęciem i zatrzymaniem gazów), pacjenci winni niezwłocznie zgłosić się do Izby Przyjęć naszego
lub najbliższego szpitala.

Pracownia radiologii interwencyjnej


 

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjne i Wątroby ściśle współpracuje z II Zakładem Radiologii WUM (kierownik: Prof. Olgierd Rowiński), nie tylko w ramach prowadzonej diagnostyki, ale również w zakresie zabiegów terapeutycznych wykonywanych w Pracowni Radiologii Interwencyjnej, takich jak:

 

-    chemioembolizacja przeztętnicza guzów wątroby (ang. TACE)

-    przezskórna termoablacja guzów wątroby (ang. pRFA)

-    embolizacja żyły wrotnej (ang. PVE)

-    przezskórna cholangiografia przezwątrobowa (ang. PTC)

 

 

Chemioembolizacja przeztętnicza guzów wątroby

 

Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby jest wiodącym ośrodkiem w Polsce w leczeniu raka wątrobowokomórkowego wątroby. Rocznie wykonywanych jest tu ok. 350 zabiegów chemioembolizacji przeztętniczej. Jest to metoda leczenia lokoregionalnego przeznaczona dla pacjentów, którzy nie mogą być leczeni metodami chirurgicznymi.

 

Chorzy zakwalifikowani do chemioembolizacji przeztętniczej są przyjmowani do Kliniki w przeddzień zabiegu. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Do tętnicy w pachwinie wprowadzany jest cewnik, przez który radiolog podaje chemioterapeutyk.

 

Po zabiegu hospitalizacja trwa jeszcze 1-2 doby. Dolegliwości bólowe i/lub gorączka mogą wystąpić do dwóch tygodni od wykonania zabiegu. W przypadku ich wystąpienia należy postępować zgodnie z zaleceniami w karcie informacyjnej, wydanej podczas wypisu.

 

Standardowo chorzy poddawani są zabiegowi chemioembolizacji dwukrotnie w odstępie 6 tyg. Po kolejnych 6 tyg. zalecana jest kontrolna trójfazowa tomografia komputerowa wątroby oraz oznaczenie stężenia alfa-fetoproteiny w surowicy krwi. Wyniki badań omawiane są na posiedzeniach multidyscyplinarnych, gdzie planowane jest dalsze leczenie.

 

 

Przezskórna termoablacja guzów wątroby

 

Inną metodą leczenia lokoregionalnego guzów wątroby jest przezskórna termoablacja. Przebieg hospitalizacji jest podobny jak podczas zabiegu opisanego wyżej. Sam zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Pod kontrolą ultrasonografii oraz tomografii komputerowej w okolicę guza wątroby wprowadzane są igły (elektrody), których działanie powoduje termiczne uszkodzenie tkanki nowotworowej. Efekty leczenia są oceniane w tomografii komputerowej wątroby lub rezonansie magnetycznym wątroby min. 6 tyg od wykonanego zabiegu.

 

 

Embolizacja żyły wrotnej

 

Zabieg polega na częściowym zamknięciu napływu krwi do części wątroby, którego efektem ma być zwiększenie masy wątroby z zachowanym przepływem. Metoda ta jest wykorzystywana jako przygotowanie chorych z guzami wątroby o granicznej resekcyjności. Zwiększenie masy wątroby, która pozostanie po usunięciu guzów wątroby, zwiększa bezpieczeństwo operacji poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia pooperacyjnej niewydolności wątroby. Zabieg jest wykonywany w znieczuleniu ogólnym na min. 6 tyg. przed planowaną resekcją wątroby.

 

 

Przezskórna cholangiografia przezwątrobowa

 

Przezskórna cholangiografia przezwątrobowa pozwala na interwencję na drogach żółciowych u tych chorych, u których niemożliwe jest wykonanie endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej. Poza możliwościami diagnostycznym, pozwala na przezskórny drenaż dróg żółciowych u chorych z żółtaczką cholestatyczną, niemożliwą do odbarczenia metodami endoskopowymi. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym.

Samodzielna pracownia badań ultrasonograficznych


 

Kierownik pracowni: Robert Lechowicz

 

W pracownia badań ultrasonograficznych wykonuje się szczegółową diagnostykę obrazową narządów jamy brzusznej, jak również, bada się pozostałe tkanki i jamy ciała. Jednak Dr Lechowicz jest uznanym autorytetem pośród radiologów i chirurgów z zakresu badań usg jamy brzusznej, w szczególności wątroby i dróg żółciowych.

 

Szczegółową przedoperacyjną ocenę przechodzą pacjenci onkologiczni jak również chorzy kwalifikowani do trasnplantacji wątroby. 

 

W pracowani oprócz diagnostyki przeprowadza się zabieg małoinwazyjne jak punkcje, paracenteze, pleurocentezę, drenaż zbiorników płynowych z jam ciała oraz biopsje wątroby.  

 

Pacjenci po przeszczepieniu wątroby mają rutynowo wykonywane  badania kontrolne przepływów naczyniowych w usg-doppler.  

 

Oddział Intensywnej Terapii Chirurgicznej


 

Odział Intensywnej Terapii Chirurgicznej, działający w strukturze Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby od 2001 roku, liczy 8 doskonale wyposażonych stanowisk intensywnego nadzoru. W oddziale hospitalizowani są chorzy w pierwszych dobach po przeszczepieniu wątroby oraz innych, rozległych zabiegach przeprowadzanych w Klinice.

 

Trafiają tu też chorzy z ostrą niewydolnością wątroby, w celu pilnej kwalifikacji do przeszczepienia. Wyposażenie wszystkich stanowisk zapewnia możliwość monitorowania czynności życiowych, prowadzenia wentylacji zastępczej, dializoterapii, w tym dializy albuminowej oraz stosowania leków wymagających precyzyjnego dawkowania, we wlewach ciągłych.

 

Opieka nad chorymi ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje współpracę z lekarzami innych specjalności: transplantologii, hepatologii, nefrologii, kardiologii, hematologii oraz neurologii. Niezwykle istotne jest także zapewnianie w warunkach Oddziału wczesnej rehabilitacji.

 

Rocznie do Oddziału przyjmowanych jest około 1200 pacjentów. Opiekę zapewnia specjalistyczny zespół pielęgniarek a jego pracą kieruje Dr Wojciech Figiel – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

Współpraca z Kliniką Hepatologii:


 

Zasadniczymi elementami działalności medycznej Kliniki Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM,
którą kieruje Prof. Piotr Milkiewicz są:

 

- kwalifikacja do zabiegu transplantacji wątroby chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością wątroby, powikłaniami przewlekłych chorób wątroby i dróg żółciowych oraz pierwotnymi nowotworami wątroby (przede wszystkim rakiem wątrobowokomórkowym - HCC)

 

- prowadzenie pacjentów po zabiegu transplantacji wątroby (od 1. tygodnia po operacji) w warunkach stacjonarnych, a następnie
w ramach dalszej długoterminowej opieki w przyklinicznej Poradni Transplantacyjnej SPCSK WUM

 

- kompleksowa diagnostyka i leczenie szerokiego spektrum chorób wątroby, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń autoimmunologicznych wątroby i dróg żółciowych (PBC, PSC, AIH)

 

- wykonywanie histologicznych (gruboigłowych) biopsji miąższu wątroby oraz zmian ogniskowych wątroby pod kontrolą USG

 

- bezinwazyjna diagnostyka stopnia włóknienia miąższu wątroby (Fibroscan, elastografia fali poprzecznej SWE)

 

- realizacja programów Ministerstwa Zdrowia dotyczących leczenia przeciwwirusowego przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby typu B i C, w szczególności przy użyciu nowoczesnych terapii bezinterferonowych (DAA).

 

 

Klinika Hepatologii i Chorób Wewnętrznych WUM prowadzi również liczne badania naukowe dotyczące chorób autoimmunologicznych / cholestatycznych wątroby i dróg żółciowych oraz wielu zagadnień związanych z transplantacją wątroby. Badania te prowadzone są w ścisłej współpracy z największymi ośrodkami hepatologicznymi na świecie
(
m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Kanadzie, Norwegii, Niemczech, Grecji).

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego