Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017

 

 

Osoba odpowiedzialna: dr hab.n.med.: Oskar Kornasiewicz

 

 

English Division 4th year (3 weeks)

09.00 -13.00

 

1st week (01-05.03.2021)

01.03. Monday

09.00 Introduction – O.Kornasiewicz/M.Skalski

10.00 Surgical infections and prophylaxis – M.Krawczyk/O.Kornasiewicz

11.30 Break

12.00 Principles of surgical diagnosis – O. Kornasiewicz/M.Krasnodębski

02.03. Tuesday

09.00 Evolution of surgical approach and treatment of gastric and duodenal ulcers – M.Krawczyk/M.

10.00 Aseptic and antiseptic agents – Ł.Nazarewski/J. Stypulkowski

11.00 Break

11.30 Acute abdominal pain – M.Skalski/M. Morawski

03.03. Wednesday

09.00 Gr. A – Endoscopy – S.Kozieł/ J. Ligocka

Gr. B – ICU (OITCh) – W.Figiel/G.Niewiński

Gr. C - Suturing basics – M. Morawski/H.Podwysocka

10.30. - Break

11.00. Management of GI bleeding – J. Ligocka/ S.Kozieł

04.03 Thursday

09.00 Bowel obstruction – O.Kornasiewicz/M.Krawczyk

10.00 Surgical scrubbing K.Dudek/ M.Morawski

11.00 Break

11.30 Surgical instrumentarium K.Dudek/M. Morawski

05.03 Friday

09.00 Colorectal surgery R. Paluszkiewicz/P.Kalinowski

10.00 Pancreatic diseases – P.Kalinowski/R. Paluszkiewicz

11:00 Break

11.30 Obesity Surgery + video – P.Kalinowski/R. Paluszkiewicz

 

 

 

2 nd week (08-12.03.2021)

 

08.03 Monday

09.00 Abdominal hernias - T. Wróblewski/W. Hołówko

10.00 Laparoscopic surgery – T. Wróblewski/W.Hołówko

11.00 Break

11.30 GERD – T. Wróblewski/W. Hołówko

09.03 Tuesday

09.00 Electrolitytes and fluid administration – R. Stankiewicz/J.Smaga

10.00 Multitrauma + shock – K. Kobryń/J.Smaga

11.00. Break

11.30. Acute kidney injury – U. Ołdakowska

10.03 Wednesday

09.00 Gr. B – Endoscopy – S.Kozieł/J. Ligocka

Gr. C – ICU (OITCh) –W.Figiel/G.Niewiński

Gr. A - Suturing basics – J. Stypułkowski/H.Podwysocka

10.30 - Break

11.00 Endoscopic treatment of biliary tract diseases J. Ligocka/ S.Kozieł

11.03 Thursday

09.00 Interpretation of laboratory tests and markers in surgery– M.Grąt/J.Stypułkowski

10.00 Venous thromboembolic disease and prophylaxis – Ł. Nazarewski/P. Rykowski

11.00. Break

11.30. Surgical care in the Outpatient clinic – Ł. Nazarewski/K. Kobryń

12.03 Friday

09:00 GR. B Laparoscopy Trainig – P.Smoter/H.Podwysocka

Gr. A. Liver harvesting and liver transplantation – video M. Kotulski/M.Grodzicki

10:30 Break

11.00 Malignances of the gallbladder and biliary tract – R. Stankiewicz/M.Skalski

12.00 Gastric cancer – P.Kalinowski/R.Stankiewicz

 

 

 

 

3rd week (15 -19.03.2020)

 

15.03 Monday

09:00 Liver tumors and liver trauma – K. Zieniewicz/W. Patkowski

10:00 Liver resection – K. Zieniewicz/W. Patkowski

11:00 Break

11.30 Liver transplantation and living donation - K. Zieniewicz/W. Patkowski

16.03 Tuesday

09.00 Gr. A Laparoscopy Trainig– P.Smoter/H.Podwysocka

Gr. B. Liver harvesting and liver transplantation – video M. Kotulski/M.Grodzicki

10.30

11.00. ERAS in surgery – M.Krasnodębski/M.Grąt

12.00. Interventional radiology in liver surgery - M. Grodzicki/M. Kotulski

17.03 Wednesday

09.00 Gr. C – Endoscopy – S.Kozieł/J. Ligocka

Gr. A – ICU (OITCh) – W.Figiel/G.Niewiński

Gr. B - Suturing basics – P.Rykowski/H.Podwysocka

10.30. - Break

11.00. Progress in paliative treatment of liver tumors – K. Dudek/M.Grodzicki

18.03 Thursday

Hepatology Department – 2nd floor
J. Raszeja-Wyszomirska, P. Milkiewicz, M. Wójcicki,

19.03 Friday

09.00 Discussion

10.00 Final Test O. Kornasiewicz/M.Skalski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego