NAJWAŻNIEJSZY WYDARZENIE W ROKU

 

Konferencja Naukowa„100-lecie Chirurgii Akademickiej
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”


IX Międzynarodowe Sympozjum
Postępy w Chirurgii i Transplantacji Wątroby

 

Zaproszeni Goście:

 

Prof. Henri Bismuth (Paris)

Prof. Phillip Dutkowski (Zurich)

Prof. Constantino Fondevila (Barcelona)

Prof. Vincenzo Mazzaferro (Milano)

Prof. Wojciech Polak (Rotterdam)

Prof. Christophe Duvoux (Paris)

Prof. Jan Lerut (Brussels)

Prof. Giovan Giuseppe di Costanzo (Neapoli)

 

15 - 17 listopada 2018 r. 

Konferencja Naukowa„100-lecie Chirurgii Akademickiej
w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”


IX Międzynarodowe Sympozjum
Postępy w Chirurgii i Transplantacji Wątroby

 

15 - 17 listopada 2018 r. 

 

Pierwsza w Polsce jednoczesna transplantacja serca i wątroby

 

 

 

Pierwszą w Polsce operację jednoczasowego przeszczepienia serca i wątroby przeprowadziły dwa ściśle współpracujące ze sobą zespoły chirurgów z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby WUM (SPCSK przy ul. Banacha 1a) pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Zieniewicza oraz z Kliniki Kardiochirurgii Instytutu Kardiologii w Aninie pod przewodnictwem prof. Mariusza Kuśmierczyka. Specjaliści operowali 51 –letniego pacjenta 30-31 sierpnia 2018 r.  

Zabieg przeszczepienia wątroby przeprowadził zespół pod kierunkiem prof. Krzysztofa Zieniewicza,  w składzie: dr hab. med. Krzysztof Dudek, dr med. Marcin Kotulski, dr med. Maciej Krasnodębski i dr Aneta Skowrońska-Pietkun. Instrumentowały p. Anna Wąsik i p. Jolanta Budny.

Zabieg implantacji serca przeprowadzony został przez zespół prof. Mariusza Kuśmierczyka, w składzie: dr n. med. Jerzy Lichomski, lek. Mateusz Kuć, dr n. med. Krzysztof Kuśmierski, dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska – Małek, anestezjolodzy: dr n. med. Ewa Sitkowska – Rysiak, lek. Małgorzata Jasińska, oraz perfuzjonista: mgr Jarosław Szymański.

Zespół kardioanestezjologów podczas zabiegu merytorycznie wsparł specjalista w zakresie anestezjologii transplantacyjnej wątroby i intensywnej terapii – dr med. Grzegorz Niewiński. Wątroba  została pobrana przez dr hab. med. Michała Grąta i p. Karolinę Kiełek. Procedurę pobrania i przeszczepienia koordynował mgr Krzysztof Zając.

Pacjent był kwalifikowany do transplantacji w Instytucie Kardiologii oraz w Klinice Hepatologii  Katedry Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby WUM (SPCSK przy ul. Banacha 1a), kierowanej przez prof. Piotra Milkiewicza, w zespole prowadzonym przez p. dr hab. Joannę Raszeję-Wyszomirską, a w bezpośrednim okresie pooperacyjnym w prowadzeniu leczenia immunosupresyjnego brała udział dr hab. med. Urszula Ołdakowska-Jedynak.

Początek programu transplantacji wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby sięga 30 grudnia 1994 r. kiedy zespół chirurgiczny: dr Jacek Pawlak, doc. Bogdan Michałowicz i dr Krzysztof Zieniewicz przy współudziale dr Pawła Nyckowskiego, dr Piotra Małkowskiego, dr Ireneusza Grzelaka i dr Marka Schaeffera przeszczepił wątrobę, jako pierwszy w Polsce z powodzeniem. Biorczynią była 46-letnia pacjentka z krańcową niewydolnością narządu w przebiegu pierwotnej żółciowej marskości wątroby. Chora żyje w dobrym stanie ogólnym po dziś dzień.

Program przeszczepiania wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM jest największym programem w naszym kraju i mieści się w ścisłej czołówce ośrodków transplantacyjnych w Europie. Od 1994 r. w Klinice dokonano ponad 2000 przeszczepień wątroby. Roczne przeżycie biorców przeszczepionej wątroby wynosi w Klinice ok. 90%, a 5-letnie ok. 60 % wg danych z European Liver Transplant Registry.

 

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

 

 

Sympozjum Postępy w Chirurgii Naczyń i Transplantacji Nerek i Trzustki zaczyna szukać należnego sobie miejsca w środowisku chirurgicznym tych specjalności.Na naszej Konferencji gościć będziemy wielu znanych i doświadczonych ekspertów oraz specjalistów z wiodących ośrodków hepatologicznych, nefrologicznych i transplantologicznych, a także naczyniowych, zarówno z kraju jak i z zagranicy.
 
W tym roku spotykamy się w Warszawie, w Hotelu Sound Garden (ul. Żwirki i Wigury 18). Nie mam wątpliwości, że konferencja będzie okazją do żywej
i owocnej wymiany doświadczeń klinicznych i naukowych, a także miejscem integracji przedstawicieli środowisk chirurgicznych, transplantacyjnych, onkologicznych i naczyniowych.Już dziś serdecznie zachęcam Państwa i gorąco zapraszam do czynnego udziału w Konferencji Naukowej „100-lecie Chirurgii Akademickiej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”.

 

           
   
                                                       

 

Przewodniczący

Komitetu Naukowego i Organizacyjnego

Prof. dr hab. med. Krzysztof Zieniewicz                

 
 

Szanowni Państwo,

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

 

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego mam przyjemność poinformować,
że w dniach 15 - 17 listopada 2018 roku, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego organizuje Konferencję Naukową „100-lecie Chirurgii Akademickiej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”. 
 
Na tę konferencję złożą się dwa sympozja: kolejne już, IX Międzynarodowe Sympozjum Postępy
w Chirurgii i Transplantacji Wątroby (Progress in Liver Surgery and Transplantation) oraz Międzynarodowe Sympozjum Postępy w Chirurgii Naczyniowej oraz Transplantacji Wątroby
i Nerek.Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa, ponieważ połączona zostanie z uroczystym Jubileuszem 100-lecia powstania I oraz II Katedry i Kliniki Chirurgicznej, których początki sięgają 1918 roku, kiedy
to w ramach Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, powołane zostały obie Katedry
i Kliniki Chirurgii.
 
Dla uczczenia tego Jubileuszu w dniu 15 listopada b.r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się historyczna sesja jubileuszowa poświęcona dziejom
i współczesnemu dorobkowi obu Klinik.IX Sympozjum Postępy w Chirurgii i Transplantacji Wątroby (Progress in Liver Surgery and Transplantation), organizowane od 1996 roku, na stałe weszło
do kalendarza konferencji naukowych specjalistów z różnych dziedzin, przede wszystkim z zakresu chirurgii wątroby, dróg żółciowych i transplantacji wątroby.
 
Ze względu na swoją rozległą tematykę, budzi zainteresowanie także hepatologów, gastroenterologów, lekarzy chorób zakaźnych, radiologów, onkologów, anestezjologów, patologów
i bakteriologów.
           

ENDOLUMINALNE RFA

Nowa Metoda w Paliatywnym Leczeniu Raka Dróg Żółciowych

 

Pracownia Endoskopowa Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM przeprowadziła dwa pierwsze w kraju zabiegi endoskopowej, endoluminalnej ablacji guzów wnęki wątroby falami radiowymi wysokiej częstotliwości (EL-RFA). Zabiegi wykonali dr Sławomir Kozieł i dr Jan Pertkiewicz wraz z zespołem pielęgniarskim i anestezjologicznym, przy udziale przedstawicieli firmy DrPiktel-dystrybutora zastosowanego w opisywanych zabiegach sprzętu południowokoreańskiej firmy TaeWoong.

 

Obaj operowani chorzy to młodzi ludzie, w wieku 41 i 53 lat, cierpiący na zaawansowane, nieresekcyjne raki spływu dróg żółciowych typu Bismuth IV. Dotychczas stosowane leczenie paliatywne (chemioterapia i protezowanie dróg żółciowych) nie przynosiło zadowalających efektów. Z uwagi na szybką, miejscową progresję choroby, zaproponowaliśmy pacjentom endoluminalne RFA. Jest to rodzaj termoablacji, wykonywanej przy pomocy elektrody wprowadzanej w miejsce zwężenia nowotworowego, przez którą aplikuje się fale radiowe wysokiej częstotliwości wytwarzane w specjalnym generatorze. W wyniku aplikacji energii dochodzi do podgrzania patologicznej tkanki, co prowadzi do martwicy i jej stopniowego oddzielania. Głębokość martwicy sięga 3-4 mm radialnie i zależy od ilości zaaplikowanej energii.

 

Zabiegi wykonano się w trakcie rutynowych endoskopowych cholangiografii wstecznych. Po usunięciu protez i zakontrastowaniu dróg żółciowych dokonano ich oceny radiologicznej, a następnie przez miejsce zwężenia przeprowadzono dwie prowadnice do prawego i lewego przewodu wątrobowego. Następnie po prowadnikach, pod kontrolą fluoroskopii, wprowadzono do dróg żółciowych elektrodę średnicy 7Fr z końcówką roboczą długości 18mm. Po prawidłowym ustawieniu elektrody aplikowano  fale radiowe o mocy 7 W, przez 2 minuty, osiągając podgrzanie tkanki nowotworowej do temperatury 80 st.C. Z uwagi na rozległość zmian pacjenci wymagali 3 aplikacji na każdą stronę dróg żółciowych (łączny czas aplikacji wyniósł po 12 minut). Po zakończeniu termoablacji ponownie skontrolowano radiologicznie drogi żółciowe wykluczając powstanie przetoki żółciowej. Następnie do prawego i lewego przewodu wątrobowego  wprowadzono dwie samorozprężalne protezy metalowe, ustawiając je w konfiguracji „Y”, stent przez stent. Obaj pacjenci dobrze znieśli zastosowane leczenie i opuścili Klinikę bez dolegliwości.

 

Termoablacja jest już uznaną metodą paliatywnego leczenia guzów wątroby i trzustki. Dotychczas jednak, w naszej Klinice stosowaliśmy dostęp śródoperacyjny i przezskórny pod kontrolą tomografii komputerowej. Dostępu takiego nie można jednak zastosować w leczeniu zwężeń w obrębie spływu dróg żółciowych lub dystalnego, śródtrzustkowego odcinka przewodu żółciowego wspólnego. Dostęp endoluminalny umożliwia aplikację energii „od wnętrza” zmiany, co powoduje udrożnienie dróg żółciowych, minimalizuje ryzyko uszkodzenia naczyń wnęki i innych okolicznych tkanek oraz powstania przetoki żółciowej. Taki rodzaj zabiegu wydłuża żywotność wprowadzonych protez i na dłuższy czas zabezpiecza pacjentów przed rozwojem żółtaczki zaporowej i zapalenia dróg żółciowych. Potwierdzają to liczne doniesienia naukowe w renomowanych czasopismach medycznych.

 

Wykonane, 11 kwietnia br. zabiegi są pierwszymi w prospektywnym programie badawczym zaprojektowanym i prowadzonym przez zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza. Celem projektu jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa opisanej metody u pacjentów z zaawansowanymi, nieresekcyjnymi guzami wnęki wątroby.

 

 

Dr Sławomir Kozieł
Prof. dr hab. n. med.  Krzysztof Zieniewicz

 

Warszawa 17.04.2018r.

2000. przeszczepienie wątroby
w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

2000. transplantację wątroby wykonał, 5 kwietnia 2018 r., zespół chirurgów z kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby WUM, mieszczącej się w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie
przy ul. Banacha. Zabieg przeprowadził zespół pod przewodnictwem prof. Tadeusza Wróblewskiego i dr. med. Marcina Kotulskiego w składzie:
dr med. Piotr Remiszewski, dr med. Piotr Kalinowski, dr Konrad Kobryń i dr Wacław Hołówko. Instrumentowały Anna Wąsik i Beata Zdanowska. Pacjenta znieczulała dr Jolanta Piwowarska przy udziale Ewy Gniadkowskiej i Edyty Biernackiej. Narząd został pobrany przez dr. med. Michała Skalskiego, dr. Bartosza Maczkowskiego i Karolinę Kiełek. 
Procedurę pobrania i przeszczepienia koordynował mgr Krzysztof Zając.

 

36-letni pacjent z ciężką niewydolnością wątroby w przebiegu marskości kryptogennej z podejrzeniem AIH, był kwalifikowany do transplantacji w Klinice Hepatologii kierowanej przez prof. Piotra Milkiewicza, w zespole prowadzonym przez dr hab. Joannę Raszeję-Wyszomirską. 

Chory bezpośrednio po zabiegu został wybudzony, rozintubowany i przeniesiony do Oddziału Intensywnej Opieki Chirurgicznej w Klinice, pod opiekę anestezjologa – dr. med. Wojciecha Figla. Wczesny okres pooperacyjny przebiegł bez powikłań. 

 

Początek programu transplantacji w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM sięga 30 grudnia 1994 r., kiedy to zespół chirurgiczny:
dr Jacek Pawlak, doc. Bogdan Michałowicz i dr Krzysztof Zieniewicz przy współudziale  dr. Pawła Nyckowskiego, dr. Piotra Małkowskiego,
dr. Ireneusza Grzelaka i dr. Marka Schaeffera przeszczepił wątrobę, jako pierwszy w Polsce z powodzeniem. Biorczynią była 46-letnia pacjentka
z krańcową niewydolnością narządu w przebiegu pierwotnej żółciowej marskości wątroby. Chora żyje w dobrym stanie ogólnym do dziś.       

 

Program przeszczepiania wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM jest największym programem w naszym kraju i mieści się
w ścisłej czołówce ośrodków transplantacyjnych w Europie. Roczne przeżycie biorców przeszczepionej wątroby wynosi w Klinice ok. 90%, a 5-letnie
ok. 60 -70 % wg danych z European Liver Transplant Registry.

 

Wielkie zasługi dla rozwoju tej dyscypliny w Polsce i w Klinice położyli poprzedni kierownicy Katedry i Kliniki: prof. Jerzy Szczerbań, nieżyjący już prof. Andrzej Karwowski, a przede wszystkim prof. Marek Krawczyk. Za czasów jego kierowania Kliniką, we współpracy z zespołem Kliniki Immunologii, Transplantologii
i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii naszej Uczelni, pod przewodnictwem prof. Leszka Pączka, nastąpił najbardziej dynamiczny rozwój programu transplantacji wątroby, co zaowocowało tak imponującą liczbą przeszczepień.                    

 

W dniach 15 – 17 listopada 2018 r. odbędzie się Warszawie, pod patronatem Jego Magnificencji Rektora WUM, prof. Mirosława Wielgosia, Międzynarodowa Konferencja „100-lecie Chirurgii Akademickiej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”, podczas której, na Sympozjum „Postępy w Chirurgii i Transplantacji Wątroby” przedstawione zostaną naukowe i kliniczne aspekty transplantacji oraz osiągnięcia i dorobek Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej
i Wątroby w minionych latach.

 

 

Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Zieniewicz

 

Warszawa 09.04.2018r.

Pierwszy w Polsce i Europie
zabieg endoskopowego zespolenia esicy z odbytnicą

 

Zespół Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza, wykonał pierwszy w Polsce i Europie zabieg endoskopowego odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego przy użyciu samorozprężalnej protezy Hot Axios, którą zespolono - rozłączone operacyjnie - odbytnicę i esicę.

 

Stało się już tradycją, że wraz z początkiem kolejnego roku, zespół Pracowni Endoskopowej przeprowadza pionierskie zabiegi endoskopowe. Właśnie minął rok, od wykonania pierwszego w Polsce zabiegu obliteracji żylaków dna żołądka coilami naczyniowymi i klejem cyjanoakrylowym pod kontrolą EUS. W tym czasie poddano takiemu leczeniu 16 chorych z bardzo dobrym efektem. 

 

Zabieg endoskopowego odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego wykonano w technice rendez-vous, pod kontrolą fluoroskopii, EUS i enteroskopu, które wprowadzono  równocześnie do odbytnicy oraz jelita grubego przez ileostomię. Po identyfikacji endosonograficznej i radiologicznej odpowiednich pętli jelitowych, dokonano zespolenia wykorzystując specjalistyczny stent. W literaturze opisano dotychczas jedynie dwa podobne zabiegi, które przeprowadzono w USA.

 

Z uwagi na masywne zrosty i „zamurowanie” miednicy mniejszej na skutek powikłań leczenia ginekologicznego i chirurgicznego, operacyjne przywrócenie ciągłości przewodu pokarmowego było niemożliwe. Jedyną szansę odtworzenia ciągłości jelit umożliwiał zabieg endoluminalny, do przeprowadzenia którego konieczne było równoległe użycie dwóch torów wizyjnych z endosonografem i enteroskopem. Zabieg przeprowadzili: prof. Anna Wiechowska-Kozłowska ze Szpitala MSWiA w Szczecinie oraz dr Sławomir Kozieł z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, którzy od lat wspólnie wykonują różnego typu zabiegi, wymagające ścisłej współpracy wprawnego endosonografisty i wszechstronnego endoskopisty zabiegowego. Strategię zabiegu opracowano przy udziale dr. Jana Pertkiewicza, niekwestionowanego lidera polskiej endoskopii zabiegowej. Poza nimi w zabiegu uczestniczył zespół pielęgniarek endoskopowych: Małgorzata Arcikiewicz, Elżbieta Bąk, Małgorzata Kozłowska i Alicja Liśkiewicz, zespół anestezjologiczny pod kierownictwem dr. Dariusza Kowalewskiego oraz przedstawiciele firm Olympus, Boston Scientific i HammerMed (Cook Medical). Operacja odbyła się 4 stycznia br. Krótko po zabiegu i badaniach kontrolnych, pacjentka została wypisana do domu w bardzo dobrym stanie ogólnym i ze sprawnie działającym zespoleniem.

 

Dr Sławomir Kozieł z Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby od wielu lat specjalizuje się endoskopii zabiegowej przewodu pokarmowego, głównie u pacjentów ze schorzeniami dróg żółciowych i nadciśnieniem wrotnym. W ubiegłym roku wykonał blisko 600 ECPW oraz ponad 800 zabiegów obliteracji żylaków przełyku i żołądka. Pracownia Endoskopowa Szpitala MSWiA w Szczecinie należy do czołowych ośrodków w Polsce, zajmujących się diagnostyczną i terapeutyczną endosonografią. Profesor Anna Wiechowska-Kozłowska jest uznanym, międzynarodowym ekspertem w tej dziedzinie.

 

Endoskopia zabiegowa coraz częściej i śmielej jest wykorzystywana do wykonywania procedur zarezerwowanych do tej pory dla chirurgii, szczególnie u pacjentów, których z różnych powodów nie można poddać leczeniu operacyjnemu. Jest to możliwe dzięki stałemu rozwojowi umiejętności endoskopistów, wprowadzaniu nowoczesnych narzędzi i akcesoriów oraz rozwojowi nowych technik obrazowania endoskopowego. Zastosowanie endosonografii jako techniki zabiegowej, otworzyło nowe horyzonty i możliwości leczenia, które dotychczas, bez odpowiedniej wizualizacji były niemożliwe. Nowoczesna endoskopia zabiegowa pod kontrolą EUS umożliwia min. wykonanie endoskopowych zespoleń omijających żołądkowo-jelitowych, cystogastrostomii endoskopowej do drenażu torbieli rzekomych i otorbionej martwicy trzustki, hepaticogastrostomii, choledochoduodenostomii czy cholecystoduodenostomii endoskopowej w celu odbarczenia dróg żółciowych u pacjentów z zaawansowanymi procesami nowotworowymi, u których nie można wykonać klasycznego ECPW lub zostali zdyskwalifikowani od leczenia operacyjnego.

 

Warszawa, 24.01.2018

 

Dr Sławomir Kozieł, Dr Jan Pertkiewicz

 

 

26 kwietnia 2018
Dr hab. Michał Grąt z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby I WL otrzyma wsparcie finansowe na projekt „Badania nad ryzykiem powstania przepuklin w bliznach po cięciach poprzecznych w nadbrzuszu
01 listopada 2017
Studenci 3 roku wydziału lekarskiego Uniwersytu MC Erasmus w Rotterdamie odbyli staż obserwacyjno-naukowy w naszej Klinice. Ośrodek Uniwersytecki w Rotterdamie jest jednym z czołowych ośrodków chirurgicznych i transplantacyjnych w Europie.

Komunikat 

 

 

Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej

i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

w pełni popiera protest głodowy

Porozumienia Zawodów Medycznych

 

prowadzony przez kolegów i koleżanki od 2 października 2017 roku w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym

Szpitalu Klinicznym.


Głęboko wierzymy w słuszność celu,

jakim jest poprawa warunków pracy personelu medycznego,

a co za tym idzie bezpieczeństwa pacjentów.

AKTUALNOŚCI


 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  1. pl
  2. en

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017