2000. przeszczepienie wątroby
w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

2000. transplantację wątroby wykonał, 5 kwietnia 2018 r., zespół chirurgów z kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Transplantacyjnej i Wątroby WUM, mieszczącej się w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie
przy ul. Banacha. Zabieg przeprowadził zespół pod przewodnictwem prof. Tadeusza Wróblewskiego i dr. med. Marcina Kotulskiego w składzie:
dr med. Piotr Remiszewski, dr med. Piotr Kalinowski, dr Konrad Kobryń i dr Wacław Hołówko. Instrumentowały Anna Wąsik i Beata Zdanowska. Pacjenta znieczulała dr Jolanta Piwowarska przy udziale Ewy Gniadkowskiej i Edyty Biernackiej. Narząd został pobrany przez dr. med. Michała Skalskiego, dr. Bartosza Maczkowskiego i Karolinę Kiełek. 
Procedurę pobrania i przeszczepienia koordynował mgr Krzysztof Zając.

 

36-letni pacjent z ciężką niewydolnością wątroby w przebiegu marskości kryptogennej z podejrzeniem AIH, był kwalifikowany do transplantacji w Klinice Hepatologii kierowanej przez prof. Piotra Milkiewicza, w zespole prowadzonym przez dr hab. Joannę Raszeję-Wyszomirską. 

Chory bezpośrednio po zabiegu został wybudzony, rozintubowany i przeniesiony do Oddziału Intensywnej Opieki Chirurgicznej w Klinice, pod opiekę anestezjologa – dr. med. Wojciecha Figla. Wczesny okres pooperacyjny przebiegł bez powikłań. 

 

Początek programu transplantacji w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM sięga 30 grudnia 1994 r., kiedy to zespół chirurgiczny:
dr Jacek Pawlak, doc. Bogdan Michałowicz i dr Krzysztof Zieniewicz przy współudziale  dr. Pawła Nyckowskiego, dr. Piotra Małkowskiego,
dr. Ireneusza Grzelaka i dr. Marka Schaeffera przeszczepił wątrobę, jako pierwszy w Polsce z powodzeniem. Biorczynią była 46-letnia pacjentka
z krańcową niewydolnością narządu w przebiegu pierwotnej żółciowej marskości wątroby. Chora żyje w dobrym stanie ogólnym do dziś.       

 

Program przeszczepiania wątroby w Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM jest największym programem w naszym kraju i mieści się
w ścisłej czołówce ośrodków transplantacyjnych w Europie. Roczne przeżycie biorców przeszczepionej wątroby wynosi w Klinice ok. 90%, a 5-letnie
ok. 60 -70 % wg danych z European Liver Transplant Registry.

 

Wielkie zasługi dla rozwoju tej dyscypliny w Polsce i w Klinice położyli poprzedni kierownicy Katedry i Kliniki: prof. Jerzy Szczerbań, nieżyjący już prof. Andrzej Karwowski, a przede wszystkim prof. Marek Krawczyk. Za czasów jego kierowania Kliniką, we współpracy z zespołem Kliniki Immunologii, Transplantologii
i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii naszej Uczelni, pod przewodnictwem prof. Leszka Pączka, nastąpił najbardziej dynamiczny rozwój programu transplantacji wątroby, co zaowocowało tak imponującą liczbą przeszczepień.                    

 

W dniach 15 – 17 listopada 2018 r. odbędzie się Warszawie, pod patronatem Jego Magnificencji Rektora WUM, prof. Mirosława Wielgosia, Międzynarodowa Konferencja „100-lecie Chirurgii Akademickiej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”, podczas której, na Sympozjum „Postępy w Chirurgii i Transplantacji Wątroby” przedstawione zostaną naukowe i kliniczne aspekty transplantacji oraz osiągnięcia i dorobek Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej
i Wątroby w minionych latach.

 

 

Prof. dr hab. n.med. Krzysztof Zieniewicz

 

Warszawa 09.04.2018r.

Pierwszy w Polsce i Europie zabieg endoskopowego zespolenia esicy z odbytnicą

 

 

Zespół Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza, wykonał pierwszy w Polsce i Europie zabieg endoskopowego odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego przy użyciu samorozprężalnej protezy Hot Axios, którą zespolono - rozłączone operacyjnie - odbytnicę i esicę.

Stało się już tradycją, że wraz z początkiem kolejnego roku, zespół Pracowni Endoskopowej przeprowadza pionierskie zabiegi endoskopowe. Właśnie minął rok, od wykonania pierwszego w Polsce zabiegu obliteracji żylaków dna żołądka coilami naczyniowymi i klejem cyjanoakrylowym pod kontrolą EUS. W tym czasie poddano takiemu leczeniu 16 chorych z bardzo dobrym efektem. 

Zabieg endoskopowego odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego wykonano w technice rendez-vous, pod kontrolą fluoroskopii, EUS i enteroskopu, które wprowadzono  równocześnie do odbytnicy oraz jelita grubego przez ileostomię. Po identyfikacji endosonograficznej i radiologicznej odpowiednich pętli jelitowych, dokonano zespolenia wykorzystując specjalistyczny stent. W literaturze opisano dotychczas jedynie dwa podobne zabiegi, które przeprowadzono w USA.

Z uwagi na masywne zrosty i „zamurowanie” miednicy mniejszej na skutek powikłań leczenia ginekologicznego i chirurgicznego, operacyjne przywrócenie ciągłości przewodu pokarmowego było niemożliwe. Jedyną szansę odtworzenia ciągłości jelit umożliwiał zabieg endoluminalny, do przeprowadzenia którego konieczne było równoległe użycie dwóch torów wizyjnych z endosonografem i enteroskopem. Zabieg przeprowadzili: prof. Anna Wiechowska-Kozłowska ze Szpitala MSWiA w Szczecinie oraz dr Sławomir Kozieł z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM, którzy od lat wspólnie wykonują różnego typu zabiegi, wymagające ścisłej współpracy wprawnego endosonografisty i wszechstronnego endoskopisty zabiegowego. Strategię zabiegu opracowano przy udziale dr. Jana Pertkiewicza, niekwestionowanego lidera polskiej endoskopii zabiegowej. Poza nimi w zabiegu uczestniczył zespół pielęgniarek endoskopowych: Małgorzata Arcikiewicz, Elżbieta Bąk, Małgorzata Kozłowska i Alicja Liśkiewicz, zespół anestezjologiczny pod kierownictwem dr. Dariusza Kowalewskiego oraz przedstawiciele firm Olympus, Boston Scientific i HammerMed (Cook Medical). Operacja odbyła się 4 stycznia br. Krótko po zabiegu i badaniach kontrolnych, pacjentka została wypisana do domu w bardzo dobrym stanie ogólnym i ze sprawnie działającym zespoleniem.

Dr Sławomir Kozieł z Pracowni Endoskopowej Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby od wielu lat specjalizuje się endoskopii zabiegowej przewodu pokarmowego, głównie u pacjentów ze schorzeniami dróg żółciowych i nadciśnieniem wrotnym. W ubiegłym roku wykonał blisko 600 ECPW oraz ponad 800 zabiegów obliteracji żylaków przełyku i żołądka. Pracownia Endoskopowa Szpitala MSWiA w Szczecinie należy do czołowych ośrodków w Polsce, zajmujących się diagnostyczną i terapeutyczną endosonografią. Profesor Anna Wiechowska-Kozłowska jest uznanym, międzynarodowym ekspertem w tej dziedzinie.

Endoskopia zabiegowa coraz częściej i śmielej jest wykorzystywana do wykonywania procedur zarezerwowanych do tej pory dla chirurgii, szczególnie u pacjentów, których z różnych powodów nie można poddać leczeniu operacyjnemu. Jest to możliwe dzięki stałemu rozwojowi umiejętności endoskopistów, wprowadzaniu nowoczesnych narzędzi i akcesoriów oraz rozwojowi nowych technik obrazowania endoskopowego. Zastosowanie endosonografii jako techniki zabiegowej, otworzyło nowe horyzonty i możliwości leczenia, które dotychczas, bez odpowiedniej wizualizacji były niemożliwe. Nowoczesna endoskopia zabiegowa pod kontrolą EUS umożliwia min. wykonanie endoskopowych zespoleń omijających żołądkowo-jelitowych, cystogastrostomii endoskopowej do drenażu torbieli rzekomych i otorbionej martwicy trzustki, hepaticogastrostomii, choledochoduodenostomii czy cholecystoduodenostomii endoskopowej w celu odbarczenia dróg żółciowych u pacjentów z zaawansowanymi procesami nowotworowymi, u których nie można wykonać klasycznego ECPW lub zostali zdyskwalifikowani od leczenia operacyjnego.

 

Warszawa, 24.01.2018

 

Dr Sławomir Kozieł, Dr Jan Pertkiewicz

 

 

01 listopada 2017
Studenci 3 roku wydziału lekarskiego Uniwersytu MC Erasmus w Rotterdamie odbyli staż obserwacyjno-naukowy w naszej Klinice. Ośrodek Uniwersytecki w Rotterdamie jest jednym z czołowych ośrodków chirurgicznych i transplantacyjnych w Europie.

Komunikat 

 

 

Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej

i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

w pełni popiera protest głodowy

Porozumienia Zawodów Medycznych

 

prowadzony przez kolegów i koleżanki od 2 października 2017 roku w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym

Szpitalu Klinicznym.


Głęboko wierzymy w słuszność celu,

jakim jest poprawa warunków pracy personelu medycznego,

a co za tym idzie bezpieczeństwa pacjentów.

13th IHPBA World Congress 3 - 7 September 2018,
Geneva, Switzerland

 

www.ihpba2018.com

 

ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE: 17 January 2018

AKTUALNOŚCI


 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  1. pl
  2. en

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017