01 listopada 2017
Studenci 3 roku wydziału lekarskiego Uniwersytu MC Erasmus w Rotterdamie odbyli staż obserwacyjno-naukowy w naszej Klinice. Ośrodek Uniwersytecki w Rotterdamie jest jednym z czołowych ośrodków chirurgicznych i transplantacyjnych w Europie.

Komunikat 

 

 

Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej

i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

w pełni popiera protest głodowy

Porozumienia Zawodów Medycznych

 

prowadzony przez kolegów i koleżanki od 2 października 2017 roku w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym

Szpitalu Klinicznym.


Głęboko wierzymy w słuszność celu,

jakim jest poprawa warunków pracy personelu medycznego,

a co za tym idzie bezpieczeństwa pacjentów.

13th IHPBA World Congress 3 - 7 September 2018,
Geneva, Switzerland

 

www.ihpba2018.com

 

ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE: 17 January 2018

AKTUALNOŚCI


 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

  1. pl
  2. en

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

 

Copyrights 2017